2018-06-01

Antalis stärker sin pappersverksamhet i och med förvärvet av Igepa i Sverige och Norge i slutet av maj....

2018-05-22

Nonbye designar, utvecklar och tillverkar visuella kommunikationslösningar för företag i nästan alla branscher. Koncernen är idag....

2018-04-10

Det amerikanska bolaget Kapstone, som rör sig inom segmentet papper och kartong, har nu blivit uppköpta av....

2018-02-26

Sedan den 1 december 2017 ingår Malmöföretaget DR Experten i Exakta Group, som är huvudägare. Patrik Valentinsson...

2018-02-07

Ett av landets äldsta tryckerier, CA Andersson & Co, stärker sin ställning på marknaden och förvärvar Printfabriken i Karlskrona....

2017-11-24

Wellpappspecialisten Tupac AB i Norrköping förvärvar DisplayCentrum AB i Strängnäs vid årsskiftet.

2017-11-14

Kuvertteamet AB, grundat 1991, kom till en överenskommelse med Turnex om att förvärva samtliga aktier i bolaget. Detta är ett steg i ledet till att stärka utbudet och öka kompetensen inom papper...