2018-10-25

Konkurrens på olika villkor? Ja, så heter den andra rapporten från Handelns ekonomiska råd som släpptes den 12 juni. Rapporten är skriven av ledamöterna....

2018-10-25

I delårsrapporten för andra kvartalet 2018 redovisar New Wave Group AB en nettoomsättning om 1 523,2 miljoner kronor, vilket var 11% högre än andra kvartalet 2017...

2018-10-25

Under sommaren presenterade livsmedelsförpackningsföretaget Tetra Pak en sammanställning om hur den ökande e-handeln förändrar...

2018-10-10

Nu har IRM, institutet för reklam- och mediestatistik, har höjt prognosen för de totala medieinvesteringarna under helåret 2018, jämfört med föregående rapport som publicerades i mars....

2018-10-02

Ekonomi-nyheter från Screen&Marknaden 6-2018 (industrin, handeln i Sverige och mycket mer)....

2018-10-01

Från och med den 1 oktober 2018 höjer Plast Petter priserna med 4,95% på alla artiklar tillverkade i deras fabriker och 1,5% på inköpta artiklar...

2018-09-24

Collector Bank presenterar en ny rapport, som visar att e-handeln mellan företag ligger långt efter e-handel riktad till konsumenter. I dagsläget är det bara var 5:e partihandelsföretag...

2018-09-20

Den växande e-handeln påverkar inte bara våra köpbeteenden, den påverkar även logistiksystemen och städernas utformning. Swecos nya...

2018-09-17

GKN Aerospace i Trollhättan investerade 792 miljoner kronor på forskning och utveckling under år 2017, en ökning med 14% eller 100 miljoner jämfört med år 2015. Fokus har legat på lättviktsmaterial...

2018-09-14

Knappt en tredjedel, 29%, av Sveriges småföretag upplever en ökad konkurrens genom digitaliseringen; e-handel, nya betalningslösningar...

2018-09-03

Att kunna tillgodogöra sig den snabba teknikutvecklingen och digitaliseringen för att förstärka upplevelsen kring erbjudandet i butiker blir avgörande för framtidens handel. Resan från köpupplevelse..

2018-08-30

Institutet för reklam- och mediestatistik, IRM, släpper varje år en rapport som ger en översikt över reklamåret. Årets rapport är; Svensk Reklammarknad 2017....

2018-08-30

Enligt statistik från Bolagsverket sjunker andelen aktiebolag bland nystartade företag under år 2017. Det är första gången på sju år som andelen sjunkit, vilket tyder på ett mer osäkert företagsklimat

2018-08-29

I en rapport från PostNord framkommer det att nordiska e-handelskonsumenter handlade för ett värde av 209,6 miljarder kronor under 2017, varav svenska konsumenter står för den största delen....

2018-08-28

Ekonomi- och statistiknyheter publicerade i Screen&Marknaden 5-2018

2018-08-25

På sajten Dagens Handel publicerades en intressant artikel om ett nyligen inrättat partneravtal, mellan kontanthanteringsföretaget Loomis och schweiziska Sonect. Företaget Sonect har utvecklat en...

2018-07-12

En förändrad chefsroll, ökad toppstyrning, nedskärningar i personal och starkare ekonomiska drivkrafter har de senaste 20 åren förändrat...

2018-07-12

Sveriges två största annonsörer, ICA och Procter&Gamble, minskade sina investeringar i köpt reklam 2017 jämfört med föregående år...

2018-07-08

Det blev en storförlust för Postnord när de redovisade för årets första kvartal, gällande både omsättning och resultat. Nettoomsättningen blev endast 9,1 miljarder kronor, en minskning om...

2018-07-02

Enligt Vismas Digitaliseringsindex, hamnar svenska organisationer efter grannländerna Finland och Norge i digitalisering.....

2018-06-05

EKO-notiser från Screen&Marknaden nr. 4....

2018-05-23

Under andra kvartalet 2018 tangerar Exportchefindex på de högsta nivåerna sedan mätningarna startade, med ett index på...

2018-05-22

Antalet sysselsatta i åldern 15-74 år var 5 038 000 i mars 2018. Det är en ökning med 75 000 jämfört med mars 2017. Antalet arbetade timmar var....

2018-05-21

Nätaktören Sportamore ökade sin försäljning med 20,8% under årets första kvartal, med en försäljning på totalt ....

2018-05-17

Företaget Kumla Plastprojekt AB, som sedermera går under namnet Novum Packaging Group AB, lämnade den 18 april in sin...