2018-09-17

GKN Aerospace i Trollhättan investerade 792 miljoner kronor på forskning och utveckling under år 2017, en ökning med 14% eller 100 miljoner jämfört med år 2015. Fokus har legat på lättviktsmaterial...

2018-09-14

Knappt en tredjedel, 29%, av Sveriges småföretag upplever en ökad konkurrens genom digitaliseringen; e-handel, nya betalningslösningar...

2018-09-03

Att kunna tillgodogöra sig den snabba teknikutvecklingen och digitaliseringen för att förstärka upplevelsen kring erbjudandet i butiker blir avgörande för framtidens handel. Resan från köpupplevelse..

2018-08-30

Institutet för reklam- och mediestatistik, IRM, släpper varje år en rapport som ger en översikt över reklamåret. Årets rapport är; Svensk Reklammarknad 2017....

2018-08-30

Enligt statistik från Bolagsverket sjunker andelen aktiebolag bland nystartade företag under år 2017. Det är första gången på sju år som andelen sjunkit, vilket tyder på ett mer osäkert företagsklimat

2018-08-29

I en rapport från PostNord framkommer det att nordiska e-handelskonsumenter handlade för ett värde av 209,6 miljarder kronor under 2017, varav svenska konsumenter står för den största delen....

2018-08-28

Ekonomi- och statistiknyheter publicerade i Screen&Marknaden 5-2018

2018-08-25

På sajten Dagens Handel publicerades en intressant artikel om ett nyligen inrättat partneravtal, mellan kontanthanteringsföretaget Loomis och schweiziska Sonect. Företaget Sonect har utvecklat en...

2018-07-12

En förändrad chefsroll, ökad toppstyrning, nedskärningar i personal och starkare ekonomiska drivkrafter har de senaste 20 åren förändrat...

2018-07-12

Sveriges två största annonsörer, ICA och Procter&Gamble, minskade sina investeringar i köpt reklam 2017 jämfört med föregående år...

2018-07-08

Det blev en storförlust för Postnord när de redovisade för årets första kvartal, gällande både omsättning och resultat. Nettoomsättningen blev endast 9,1 miljarder kronor, en minskning om...

2018-07-02

Enligt Vismas Digitaliseringsindex, hamnar svenska organisationer efter grannländerna Finland och Norge i digitalisering.....

2018-06-05

EKO-notiser från Screen&Marknaden nr. 4....

2018-05-23

Under andra kvartalet 2018 tangerar Exportchefindex på de högsta nivåerna sedan mätningarna startade, med ett index på...

2018-05-22

Antalet sysselsatta i åldern 15-74 år var 5 038 000 i mars 2018. Det är en ökning med 75 000 jämfört med mars 2017. Antalet arbetade timmar var....

2018-05-21

Nätaktören Sportamore ökade sin försäljning med 20,8% under årets första kvartal, med en försäljning på totalt ....

2018-05-17

Företaget Kumla Plastprojekt AB, som sedermera går under namnet Novum Packaging Group AB, lämnade den 18 april in sin...

2018-05-16

I en rapport från LRF Konsult fastställer man att år 2017 blev ett rekordår för svenska småföretagares lönsamhet. Resultatet är baserat...

2018-05-15

Under mars 2017, jämfört med mars 2016, ökade medieinvesteringarna, förmedlade via Sveriges Mediebyråers medlemmar, med 2,2% och totalt förm

2018-05-14

Handlarna har generellt blivit mer optimistiska inför framtiden. Det visar Handelsbarometern för februari månad. För detaljhandeln i stort har förväntningarna gått neråt de senaste månaderna...

2018-05-08

Zetadisplays nettoomsättning ökade med 23% under fjärde kvartalet 2017, till 69,2 miljoner kronor. Den organiska tillväxten var -15%. Bruttomarginalen uppgick till 56%. Justerat ebitda-resultat...

2018-04-25

Ekonomi-nyheter från SM318

2018-04-20

Medieinvesteringarna, förmedlade via Sverige Mediebyråers medlemmar, minskade under januari med 9,3%, jämfört med samma period 2017....

2018-04-06

E-handel gynnade New Way-koncernen och nya produkter för bl a Craft väntas lyfta bolaget ytterligare...

2018-03-26

Konsumentverket beslutade i början av februari, vilka ideella organisationer som ska få ta del av organisations- och verksamhetsstödet på...