2019-11-14

Den 13 augusti köpte Svodler AB aktier i New Wave Group AB. Svolders aktieinnehav i New Wave Group AB uppgår numera till drygt 5% av aktiekapitalet och drygt 1% av rösterna. Denna information ...

2019-11-06

Ekonomi- och statistiknyheterna som vi publicerade i årets sjunde nummer av Screen&Marknaden ...

2019-10-31

Svensk BNP minskade oväntat det andra kvartalet, samtidigt som sysselsättningen minskade för andra kvartalet i rad. Nu är det tydligt ...

2019-10-29

Dagens konsumenter är redo att göra mer medvetna val när de handlar på nätet, men företagen hänger inte med i utvecklingen. Detta visar ....

2019-10-25

Svenska e-handlare reagerar mot de höga kostnaderna för paketleveranser, vilket är det enskilt största hindret när de säljer till ...

2019-10-23

New Wave Groups delårsrapport för andra kvartalet 2019 ...

2019-10-18

Enligt en rapport från DLF och HUI Research prognostisera man att den digitala handeln når 10-15% av den totala omsättningen i ...

2019-10-16

Tingsrätten i Malmö godkände den 24 juni CA Anderssons ansökan om att genomföra en rekonstruktion av bolaget. Rekonstruktionen omfattar ...

2019-09-30

Enligt den nya postförordningen, som trädde i kraft den 1 augusti, har PostNord möjlighet att höja portot, för att kompensera för dalande br

2019-09-30

Ekonomi- och statistiknyheter publicerade i Screen&Marknaden nr. 6/2019

2019-09-27

Förändringstrycket på handeln kommer fortsätta att öka; växande digitalisering och ökad internationell konkurrens, gör att nästan varannan krona i sällanköpsvaruhandeln kan komma att spenderas ...

2019-09-25

Med investeringar i produktinnovation ökade Fristads Kansas Group försäljningen med 10% till 4,2 miljarder kronor under ...

2019-09-25

Under 2018 uppgick de totala reklaminvesteringar i Sverige till nästan 82 miljarder kronor, vilket innebär en ökning på 5,8% jämfört med 2017. Marknaden ...

2019-09-19

Nu har man bildat ett gemensamt bolag som ska samla och utveckla information om försäkringar och pensioner ...

2019-09-18

Man har forskat kring vilken handel som är nästa handel att nå sk inflection point ...

2019-09-13

Institutet för reklam- och mediestatistik, IRM, har nu publicerat rapporten The Nordic Advertising Market 2018, som beskriver utvecklingen på de nordiska reklammarknaderna ...

2019-09-10

Den 1 juli och 1 augusti trädde vissa förändringar inom skatteområdet i kraft ...

2019-08-23

Ekonomi och fakta nyheter presenterade i Screen&Marknaden nummer 5/2019

2019-08-06

De administrativa kostnaderna som företagen har, som kommer till följd av regler, har ökat med ca 600 miljoner kronor under år 2018. Detta e

2019-07-22

Det är enormt glädjande för New Wave Group att 2019 startat minst lika bra som 2018 slutade. En försäljningstillväxt på 18% varav 11% i lokala valutor är starkt. Att det sedan var det ...

2019-06-26

Nära hälften, 47%, av internetanvändarna världen över, i åldrarna 16-64 år, blockerar reklam på internet. Det visar en undersökning ....

2019-06-10

År 2018 blev ett framgångsrikt år för den svenska e-handeln. Tillväxten uppmättes till 15%, jämfört med föregående år och motsvarade ...

2019-06-10

Ekonomi, fakta och statistik publicerade i Screen&Marknaden 4-2019 ...

2019-06-05

Institutet för reklam och mediestatistik, IRM, sammanfattar helåret 2018 som; ett gott reklamår. Tillväxten i medieinvesteringarna uppgick till ...

2019-06-04

Över fyra av tio privatanställda tjänstemän har övervägt att byta jobb för att få en bättre balans mellan arbete och fritid ...