2017-08-24

Medieinvesteringarna, förmedlade via Sveriges Mediebyråers medlemmar, minskade totalt med 3,2% i april, jämfört med april 2016.

2017-08-16

Jula, som 2011, lade ner sin e-handelsverksamhet för att satsa på varuhusexpansion...

2017-08-11

Sedan i höstas är Stema avtalsleverantör till ICA Sverige AB och det innebär att Stema är med...

2017-08-10

I Visma retails kundlojalitetsundersökning finner man att kunder i allt större grad än tidigare väljer att...

2017-08-08

Mellan årets två första kvartal steg Exportchefsindex med 2,9 enheter, från 58,9 till 62,8...

2017-07-31

Coachboken, som släpptes i början av året, är en bok som innehåller verktyg och aktuell forskning kring ämnet...

2017-07-26

Marknadsföringsföretaget Nielsen har tagit fram en rapport...

2017-07-21

Det globala betalningslösningsföretaget Adyen meddelar att de lagt till Wechat pay i sin plattform för...

2017-06-22

Ekonominotiser från Screen&Marknaden nr. 4 2017...

2017-06-01

Västra Götalandsregionen satsar 500 miljoner kronor på att stärka konkurrenskraften och skapa fler jobb med hänsyn till jordens resurser ...

2017-05-29

I slutet av mars tecknades nya kollektivavtal för grafisk industri. Kollektivavtalen kommer fortlöpa i tre år och har ett samlat ...

2017-05-24

I en rapport på europeisk nivå, framkommer det att varje investerad euro i reklam, ger sjufaldigt tillbaka till EUs BNP.

2017-05-24

I marknadsföring av fonder är det inte ovanligt att ord som grön, hållbar och miljövänlig förekommer. Därför har konsumentverket granskat hur bankers och fondföretag använder bilder och symboler ...

2017-05-22

Februari 2017 var en rekordmånad för både bio och radio. Totalt sett minskade medieinvesteringarna med 14,6%, jämfört med februari 2016, då de flesta kategorier uppvisade negativ tillväxt under ...

2017-05-22

Företagen ser ljust på den närmaste framtiden. Indikatorn föll, för tredje månaden i rad, från 110,8 till 109,2, mellan mars och februari. Tappet drivs av tillverkningsindustrin och hushållen.

2017-04-11