2019-09-13

Institutet för reklam- och mediestatistik, IRM, har nu publicerat rapporten The Nordic Advertising Market 2018, som beskriver utvecklingen på de nordiska reklammarknaderna ...

2019-09-10

Den 1 juli och 1 augusti trädde vissa förändringar inom skatteområdet i kraft ...

2019-08-23

Ekonomi och fakta nyheter presenterade i Screen&Marknaden nummer 5/2019

2019-08-06

De administrativa kostnaderna som företagen har, som kommer till följd av regler, har ökat med ca 600 miljoner kronor under år 2018. Detta e

2019-07-22

Det är enormt glädjande för New Wave Group att 2019 startat minst lika bra som 2018 slutade. En försäljningstillväxt på 18% varav 11% i lokala valutor är starkt. Att det sedan var det ...

2019-06-26

Nära hälften, 47%, av internetanvändarna världen över, i åldrarna 16-64 år, blockerar reklam på internet. Det visar en undersökning ....

2019-06-10

År 2018 blev ett framgångsrikt år för den svenska e-handeln. Tillväxten uppmättes till 15%, jämfört med föregående år och motsvarade ...

2019-06-10

Ekonomi, fakta och statistik publicerade i Screen&Marknaden 4-2019 ...

2019-06-05

Institutet för reklam och mediestatistik, IRM, sammanfattar helåret 2018 som; ett gott reklamår. Tillväxten i medieinvesteringarna uppgick till ...

2019-06-04

Över fyra av tio privatanställda tjänstemän har övervägt att byta jobb för att få en bättre balans mellan arbete och fritid ...

2019-06-03

Under år 2018 sjönk nyföretagandet med 7% jämfört med året innan. Därmed minskade antalet registreringar av nya företag i Sverige för andra året i rad, visar statistik från Bolagsverket ...

2019-05-21

Sedan den 1 april är det e-fakturor som gäller för alla som fakturerar till offentlig sektor; kommuner, landsting, statliga myndigheter och verk samt offentligt ägda företag och verksamheter ...

2019-04-30

I handboken för chefer; Arbetsmiljö i praktiken, utgiven den hösten 2018, får man en praktisk genomgång av de juridiska ...

2019-04-26

Ekonomi, statistik och fakta från Screen&Marknaden nummer 3 -2019

2019-04-25

Under år 2017 ökade försäljningen för köpcentrum med 0,5% och handelsområden med 4,3% i Sverige. Färska prognoser indikerar dock att försäljningen kan börja vika redan år 2021 för köpcentrum och ...

2019-03-13

Ekonomi och fakta från SM219...

2019-02-22

Att bygga långsiktigt ger även kortsiktig effekt i säljkolumnen. Men kan taktiska säljkampanjer med bombmattor av banners bygga ett varumärke? Enligt den nya rapporten...

2019-02-20

I slutet av augusti slöts överenskommelsen att banken Ikano AB säljer tillbaka sina 26,8% av Stadium, till grundarna Ulf och Bo Eklöf...

2019-02-06

Hela 3 av 4 svenska B2B-företag uppger att de inte har någon form av digital försäljning och samtidigt säger 6 av 10 företag..

2019-01-29

Ekonomi, statistik och fakta från SM119...

2019-01-25

I årets rapport från Internet stiftelsen i Sverige, ISS; Svenskarna och internet 2018, uppdagas det att 98% av svenskarna...

2019-01-21

Handelsrådet och Centrum för handelsforskning vid Lunds universitet har nu släppt boken; Framtidens fysiska butik...

2019-01-17

De svenska konsumenternas import av varor köpta online, är klart större än de svenska företagens e-handelsexport till utländska konsumenter.

2019-01-10

Medieinvesteringarna, förmedlade via Sveriges Mediebyråers medlemmar, landade på en oförändrad nivå under november 2018, jämfört med samma period föregående år, 2017....

2019-01-09

Under år 2017 omsattes 37,6 miljoner kronor på den svenska reklammarknaden och av det investerades 51% i nätbaserade kanaler, där Google och