2020-03-18

New Wave Group-koncernen påverkas i stor omfattning av spridningen av coronaviruset, skriver Torsten Jansson...

2020-03-17

Grafiska Företagen har, precis som övriga arbetsgivarparter inom industrin, bestämt sig för att tacka ja till den skiss från de opartiska ordförandena, som innehåller förslag om ett nytt ...

2020-03-16

Ekonomi och fakta publicerade i Screen&Marknaden 2/20

2020-03-13

Inledningen på år 2020 har varit något av en berg- och dalbana för ekonomin. Positiva konjunktursignaler i januari, har förbytts i oror ...

2020-03-13

Medieinvesteringarna, förmedlade via Sveriges Mediebyråers medlemmar, minskade med 16,3% under februari, jämfört med samma period år 2019 ..

2020-03-05

Den allmänna inställningen mot reklam hos svenskarna är fortsatt negativ, 50% är ganska eller mycket negativt inställda mot reklam, enligt en undersökning från Novus. Det är främst reklam via ...

2020-02-11

Under årets första månad minskade medieinvesteringarna, förmedlade via Sveriges Mediebyråers medlemmar, med 13,7%, jämfört med ...

2020-02-03

Ekonomi och fakta nyheter som presenterades i Screen&Marknaden nummer 1/2020 ...

2020-01-22

Det printade mediet håller fortfarande, i alla fall om näringslivstopparna får säga sitt. Enligt en undersökning från Kantar Sifo ...

2020-01-08

Under helåret 2019 minskade medieinvesteringarna, förmedlade via Sveriges Mediebyråers medlemmar, med 2,9% jämfört med år 2018 ...

2019-12-18

Nu är det på gång; Riksbanken ska utveckla en plattform för att i testmiljö undersöka möjligheter och begränsningar för ett digitalt ...

2019-12-16

För femtonde året i rad har tidningen Veckans affärer och kreditbolaget Bisnode, tagit fram en lista över årets Superföretag. I år har totalt 717 företag, som klarat 4 år av högt ställda krav, kvalat

2019-12-13

Svensk ekonomi håller på att mattas av och tillväxten under de kommande åren väntas fortsätta vara svag. På uppsidan har ...

2019-12-12

År 2018 var ett motsägelsefullt år för de svenska medieföretagens ekonomi, speciellt för dagspressen. Samtidigt hade de tre största ...

2019-12-11

Efter tolvslaget börjar flera nya regler och lagar att gälla. Det är olika beskattningsregler, anställningsskydd och reklamskatten ...

2019-12-10

Julbord, företagsfester och -gåvor, ja allt detta är trevligt. Vi har tittat på skatteverkets regler, för vad som gäller ...

2019-12-10

Medieinvesteringarna, förmedlade via Sveriges Mediebyråers medlemmar, minskade med 4,2% under november 2019, jämfört med samma månad 2018...

2019-12-10

Ekonomi och statistiknyheter publicerade i Screen&Marknaden nr 8/2019 ...

2019-12-09

I mångt och mycket spelar oftast ledtiderna en av de viktigaste rollerna, när man beställer hem från andra kontinenter, som exempelvis ...

2019-12-06

Den digitala transformationen i näringslivet går snabbt. Myndigheten Tillväxtanalys har publicerat en rapport, baserad på studier om ...

2019-12-05

I april undertecknade TU – Medier i Sverige och Sveriges Tidskrifter en avsiktsförklaring, med målet att bilda en ny, gemensam ...

2019-12-04

Trots mottrender, som exempelvis White Friday, satte Black Friday återigen nya rekord och omsättningen landade på 7,1 miljarder kronor ...

2019-11-26

Effekten av nyhetsmedia, en rapport från GroupM, visar att både printad och digital reklam i nyhetsmedia ger god effekt, jämfört med andra m

2019-11-14

Den 13 augusti köpte Svodler AB aktier i New Wave Group AB. Svolders aktieinnehav i New Wave Group AB uppgår numera till drygt 5% av aktiekapitalet och drygt 1% av rösterna. Denna information ...

2019-11-06

Ekonomi- och statistiknyheterna som vi publicerade i årets sjunde nummer av Screen&Marknaden ...