2017-10-18

Säsongen 2017 har varit en fenomenal säsong för Furuviksparken utanför Gävle. Under de 93 öppetdagarna hade man inte färre än 304 103...

2017-10-12

Totalt sett ökade medieinvesteringarna, förmedlade via Sveriges Mediebyråers medlemmar, under juni och juli med 2,4%, jämfört med samma månader 2016. Delvis kan ökningen tillskrivas icke....

2017-10-12

Drygt var femte svensk tycker att det är okej med reklam på Facebook, enligt en undersökning som Sveriges Annonsörer genomfört med hjälp...

2017-10-09

Årets Mediebarometer, genomförd av Nordicom vid Göteborgs universitet, påvisar dels att TV-tittandet fortfarande sker i stor utsträckning...

2017-10-05

För att minska företagens växande regelbörda bör Regelrådet få ett kraftigt förändrat mandat och bli en egen myndighet, föreslår Svenskt...

2017-10-04

Tidigare i år rapporterade IRM att medieinvesteringarna slog ett nytt rekord, med totala reklaminvesteringar under 2016 på 74,1 miljarder...

2017-10-04

Ekonomi-notiser från SM #6 2017

2017-10-03

Internetsidor listade på KIA-index kunde visa en starkt ökning av internettrafiken, totalt sett var snittökningen närmare 10%. För den starka tillväxten står nyhetssajterna och SVT.se...

2017-10-03

Intresseorganisationen Sveriges Annonsörer har lanserat ett nytt initiativ kallat; Reklam – inte bara störande. 2016 uppgav 52% av de svarande i en undersökning att de har en negativ inställning mot..

2017-10-02

Stockholmsmässans vd Patric Sjöberg ser nöjd ut när han presenterar 2016 års resultat. Både över omsättningen på 658 miljoner kronor och över resultatet efter avskrivningar som landade på 47 miljoner.

2017-09-29

Upp mot fem miljoner företag använder Facebooks annonseringstjänster, enligt Facebook. Ett antal nya och uppdaterade tjänster för att...

2017-09-29

Chefsekonom Lena Sellgren presenterade i år en marknadsinsikt, som påvisar den fortsatt rådande optimismen i världsekonomin...

2017-09-27

Vid årsskiftet 2016/2017 låg Axfoods smör på priset 59 kronor per kilo, ett halvår senare hade priset stigit till 71,8 kronor per kilo....

2017-09-27

Sommarens blygsamma väderprestation gav onlinebutiken sinful.se runt 40% ökad försäljning av...

2017-09-22

Den 13 juni släppte handelns ekonomiska råd årets första rapport som tar upp digitaliseringens växande betydelse för handeln. Den innehåller även ett möjligt scenario för utvecklingen under...

2017-09-21

Svenskt Näringsliv släppte i juni sin konjunkturrapport som belyser en fortsatt god konjunktur, men...

2017-09-19

För att minska företagens växande regelbörda bör Regelrådet få ett kraftigt förändrat mandat och bli en egen myndighet...

2017-09-15

Företagarnas myndighetsrankning påvisar att nio av elva myndigheter får ett sämre betyg av småföretagen...

2017-09-15

Kjell Harbom, VD på SBPR, har titta på årets två första kvartal och jämfört med föregående år.

2017-09-15

Den sista juni publicerade Göteborgs Posten en debattartikel skriven av företrädare för elektronikbranschen...

2017-09-07

Under TU:s frukostprognos berättade Madeleine Thor, att annonsinvesteringarna i digitala nyhetsmedier kommer växa med 3,7% i år. Däremot förväntas tryckta nyhetsmedier sjunka med närmare...

2017-09-04

Box Communication har gjort en genomgång av hur många börsnoterade bolag och dess ledning använder sociala medier och digital information...

2017-08-31

Eko-notiser från SM517...

2017-08-30

Inom en period på 20 år beräknas 2,5 miljoner arbeten i Sverige ha ersatts av en robot, maskin eller dator. Men...