2021-09-08

Under augusti ökade medieinvesteringarna, förmedlade via Sveriges Mediebyråers medlemmar, med 4,6% (motsvarande nästan 47 miljoner ...

2021-08-24

Under våren 2021 skickades totalt 300 undersökningar ut till VD:ar i Grafiska Företagens medlemsföretag, inom förpackning och infomedia ...

2021-08-18

Upp till var tredje svensk; 33%, kan tänka sig mer reklam vid idrottsevenemang, om det skulle innebära lägre priser. Nästan lika många ...

2021-08-16

Det är inget snack om saken, att pandemin har förändrat både våra konsumtionsmönster och våra vanor. Frågan på hur och vad ...

2021-08-12

Skatteverket har nu lanserat ett nytt stöd för evenemang, som ska genomföras under perioden juni-augusti 2021. Syftet är att underlätta ...

2021-08-10

Under sommaren visade reklaminvesteringarna en ökning med 13%, motsvarande 182 miljoner kronor och totalt förmedlades reklam för ...

2021-06-08

Månaden maj blev en stark månad för medieinvesteringarna som totalt sett ökade med 50,5% jämfört med maj 2020. Totalt förmedlades 1,3 ...

2021-06-08

Ekonomi- och statistiknyheter som publicerades i Screen&Marknaden nummer 4/2021 ...

2021-06-01

Närmare sju av tio företag arbetar mer med att minska sin resursförbrukning idag, jämfört med för två år sedan. Detta visar ...

2021-05-22

Under första kvartalet 2021 ökade den svenska e-handelns omsättning med 53%. Det visar PostNords rapport E-barometern Q1 2021 ...

2021-05-21

En ny rapport från IT&Telekomföretagen visar, att techbranschen har etablerat sig som en ny bas för svensk ekonomi. Techbranschen är ...

2021-05-21

Under första kvartalet i år uppgick morgonpressens samlade annons- och konsumentintäkter till 2,15 miljarder kronor, en minskning med ...

2021-05-11

Totalt sett visar rapporten Den stora reklamkakan 2020, att reklaminvesteringarna minskade med 11,3% under fjolåret, jämfört med ...

2021-05-11

Medieinvesteringarna ökade med 33,7% i april 2021 och totalt förmedlades reklam till en summa om 1,1 miljarder kronor ...

2021-04-27

Ekonomi- och statistiknyheter som publicerades i Screen&Marknaden nummer 3/2021 ...

2021-04-08

Under mars 2021 ökade medieinvesteringarna, förmedlade via Sveriges Mediebyråers medlemmar, med 0,5% jämfört med ett år tidigare ...

2021-03-31

Enligt SCB föll omsättningen inom kultur, nöje och fritid under år 2020 med 17%, vilket motsvarar 13 miljarder kronor. Värst drabbad var ...

2021-03-30

I takt med införandet av företagsstöd bröts den snabba ökningen av konkurser, som dominerade våren 2020. Efter införandet var det ...

2021-03-24

Som ett nytt alternativ till fysiska frimärken, lanserar PostNord nu något som kallas för portokoder. Det innebär att man skriver en sifferk

2021-03-22

Sedan pandemin startade har många företag upptäckt problem med att ha långa leverantörskedjor. Framför allt har man fått uppleva längre ...

2021-03-16

Här kommer ekonomi- och statistiknyheter som vi publicerade i Screen&Marknaden nr. 2/2021 ...

2021-03-12

rots att covid-19-pandemin fortsätter och med den lockdowns; evenemang utan publik, nästan all klubbverksamhet och idrott ligger nere och event ställs in eller skjuts upp, har New Wave Group ...

2021-03-11

Förra året ökade de svenska morgontidningarnas digitala konsumentintäkter med 45%. Det är den största ökningen som branschorganisationen ...

2021-03-09

Under februari minskade medieinvesteringarna med totalt 15%, jämfört med i fjol. Samtliga mediekategorier, bortsett från ...

2021-02-23

Under år 2020 kunde man redovisa att den svenska e-handelns totala omsättning växte med 35 miljarder, en ökning på hela 40%. Det visar ...