Nyutvecklad för att spara tid och papper

Nyutvecklad för att spara tid och papper

Publicerad
2021-10-21
Skribent
Redaktionen
Ämnen
Affärsnytt

Genom ett samarbete mellan Konica Minolta och dess dotterbolag Nextagenda, har man utvecklat en ny programvara, som drivs av Artificiell Intelligens.
Resultatet blir att den kan kategorisera alla dokument som skrivs ut, vilket sedermera kan spara in på manuella processer och stora mängder papper.

Den nya programvaran; Smart Workflow Services, är anpassad för skrivare från Konica Minolta och överblickar vilka processer som eventuellt kan digitaliseras, för att skapa ett effektivare arbetsflöde.

– Lite populärt uttryckt, kan åtgärden att skriva ut sägas vara en process som potentiellt sett kan digitaliseras, berättar Peter Kyvsgaard, utvecklingschef på Nextagenda.
– Men innan ytterligare ett steg mot mer digitalisering kan tas måste man veta vad som ska digitaliseras. Det är det som Smart Workflow Services kan berätta för oss.

Täpper till säkerhetshål
Tack vare en algoritm kan den kategorisera olika typer av dokument, som exempelvis presentationer, e-post och byggärenden.

– Det banbrytande här är att vi kan identifiera innehållet med stor precision och kategorisera dokument baserat på väldigt få exempel, förklarar Mads Rørdam, VD på Nextagenda.
– Det innebär att vi snabbt skapar insikt och förutom en kvalificerad utgångspunkt för digitalisering också kan identifiera GDPR-utmaningar.

Peter Kyvsgaard berättar även att, programvaran talar alla språk, ligger på en självständig server och kan täppa till eventuella säkerhetshål.