Minskade reklaminvesteringar

Minskade reklaminvesteringar

Publicerad
2021-10-13
Skribent
Redaktionen
Ämnen
Ekonomi

Medieinvesteringarna, förmedlade via Sveriges Mediebyråers medlemmar, backade med 2,5% under september, jämfört med samma period föregående år. Tuffast hade mediekategorin DR/Annonsblad, som backade 39,1%. Totalt förmedlades reklam till ett värde om 1,2 miljarder kronor under september.

De mediekategorier som uppvisade positiv tillväxt var; Bio, Fackpress, Radio, Sociala medier, Sök, Utomhus/trafikreklam och Dagspress storstad.
Den mediekategori som ackumulerat, hittills i år, har ökat mest är Sociala medier, med en tillväxt om 30,9%. Hittills i år har de totala medieinvesteringarna ökat med 11,5% till  drygt 9,7 miljarder kronor. Ökningen motsvarar ca en miljard kronor.

Den mediekategori som backade mest under september var DR/Annonsblad, som tappade 39,1%. Det är även den kategorin, bortsett från Bio, som har backat mest hittills i år. Även mediekategorierna Dagspress kväll, TV, Online display, Dagspress landsort, Populärpress och Online video uppvisade negativ tillväxt under september.

– De digitala kanalerna ökade endast marginellt i september. Men september blev ändå en brytpunkt; för första gången, sett till ett 12-månaders rullande värde, passerade medieinvesteringarna i de digitala kanalerna, kategorin TV, säger Jochum Forsell på Hear Mediebyrå.
– Den digitala utvecklingen kommer att fortsätta, med Online video och Sociala medier som drivkrafter – dessa två kategorier har ackumulerat ökat med mer än 30% under 2021.Vi kan även konstatera att Bio gjorde en, under omständigheterna, stark månad i september med en positiv tillväxt motsvarande 7,6 miljoner.
– Nivån ligger endast 30-40% under en septembermånad för kategorin före pandemin. Annonsörerna ser ut att vilja annonsera på bio i takt med att publiken kommer tillbaka.


(samtliga bilder/illustrationer i inlägget kommer från Sveriges Mediebyråer)

https://www.folier.se/?utm_source=screenmarknaden&utm_medium=webannons&utm_campaign=allman