Digitaliserar den fysiska posten   Sigtuna Kommunhus (foto; Björn Leijon) och Erika Hjerten

Digitaliserar den fysiska posten

Publicerad
2021-10-26
Skribent
Redaktionen
Ämnen
Print & mer

Som första kommun i Sverige, digitaliserar Sigtuna kommun hanteringen av fysiskt inkommande post.
Detta gör man med en lösning från PostNord Strålfors, som kallas Digital Mailroom. Det innebär, att samtlig fysisk post, oavsett vem som skickar, skannas in och konverteras till ett digitalt format.

Sedan distribueras posten direkt till rätt mottagare, via deras system för ärendehantering; Artvise.

– Vi är väldigt glada, att vi har fått förtroendet från Sigtuna kommun, att hantera och digitalisera deras posthantering. Inte minst sedan Sigtuna är först ut bland kommuner i Sverige att göra detta, säger Erika Hjertén på PostNord Strålfors.
– I vår lösning Digital Mailroom är det även möjligt att lägga till ytterligare kanaler, som digital brevlåda och e-mail, vilket även skapar förutsättningar för fortsatt digitalisering.

Automatiseringen av posthanteringen möjliggörs av något som kallas Rule Manager, som identifierar vilken typ av post som ska gå till vilken mottagare. Detta baseras på exempelvis adressering, avsändare eller nyckelord i texten.
Genom Artificiell Intelligens förbättras graden av automatisering löpande, med målsättningen att 80-90% av all post ska hanteras automatiserat.