Förnyat förtroende för Sagerström   Thorbjörn Sagerström (Foto: Sören Andersson)

Förnyat förtroende för Sagerström

Publicerad
2021-09-17
Skribent
Redaktionen
Ämnen
Personal

På förbundsmötet för Grafiska Företagen i slutet av maj, fick Thorbjörn Sagerström förnyat förtroende, som ordförande för arbetsgivar- och branschorganisationen.
I övrigt fortsätter styrelsen, med 10 personer, nästintill oförändrat. Fredrik Stensson på Stora Enso Packaging, har lämnat rollen som ledamot och ersattes av Andreas Davidsson på Schur Pack.

Styrelsen består av

  • Thorbjörn Sagerström på DS Smith Packaging, ordförande
  • Sofia Ljungmark Igbe på Ljungbergs Tryckeri, 1:a vice ordförande
  • Patrik Jenemark på Nordvalls Etikett, 2:e vice ordförande
  • Robine Björklund på ABA Grafiska
  • Andreas Davidsson på Schur Pack
  • Peter Hjelm på Danagård Litho
  • Ravindra Parasnis på Grafiska Företagen
  • Rosemary Påhlsson på AR Packaging
  • Filip Ringqvist på Tellogruppen
  • Ulrik Wehtje på Exakta Group

https://www.folier.se/?utm_source=screenmarknaden&utm_medium=webannons&utm_campaign=allman