För att belysa ljuset

För att belysa ljuset

Publicerad
2021-09-16
Skribent
Redaktionen
Ämnen
Print & mer

Branschorganisationen Belysningsbranschen har lanserat en filmserie på plattformen Youtube.

Serien går under namnet Ljusskolan och är en pedagogisk samling, som ska lära om ljus och belysning.

– Ungefär 20% av världens elanvändning går till belysning och ungefär hälften skulle kunna sparas, om vi planerade belysningen på ett mer hållbart sätt, förklarar Mikael Castanius, VD på Belysningsbranschen.
– Det handlar om ca 2 000 terawatt och motsvarar 300 kärnkraftsreaktorer eller 3 gånger mer än all vindkraft som producerades i världen ifjol.

Ljusskolan riktar sig till såväl privatkonsumenter, fastighetsägare och arkitekter, som utbildningsinstanser, politiker och andra med intresse för ljus och belysning.

Mikael Castanius (foto; Casper Hedberg)

Vad kan man lära sig?
Exempelvis tar man i första avsnittet upp vad just ljus är och vad begreppen watt och lumen betyder. Vidare får man lära sig vilket ljus som skapar en viss känsla, hur mycket ljus vi behöver och hur man placerar belysningen bäst.

– Genom Ljusskolan vill vi lyfta belysningsfrågan och förutom energi- och miljöaspekter, genomsyras filmserien av ett bredare hållbarhetstänk, med fokus på ljusets påverkan på människan och rummet.

Lektion 1; Ser du ljuset?

Lektion 2; Hur känns ljuset?

Lektion 3; Skapa bra ljus – placering

Lektion 4; Skapa bra ljus – färg och ton

Lektion 5; Ljus bortom seendet

Lektion 6; Det hållbara ljuset

Lektion 7; Begrepp, enheter och teknik