Flest väljer papp

Flest väljer papp

Publicerad
2021-09-30
Skribent
Redaktionen
Ämnen
Förpackning

Fjolåret 2020 blev dramatiskt, med förändringar i samhället som helhet och hur människor både arbetar och umgås. Dessutom förändrades konsumtionsvanorna, vilket har haft effekt på exempelvis förpackningsindustrin.
Medan vissa branschen verkligen fick kämpa för sin överlevnad, såg förpackningsindustrin ökade volymer. Detta kan till viss del tillskrivas den ökande e-handeln.

Medvetenhet hos köpare
Konsumenterna blir alltmer medvetna om den påverkan, som deras inköp har på miljön och det kommer krävas mer hållbara förpackningar i framtiden. Enligt en studie, anser de nordiska konsumenterna att pappersförpackningar är bättre för miljön.
Studien genomfördes i januari 2021 och hade drygt 8 800 deltagare världen över, varav 1 700 var från Danmark, Finland, Norge eller Sverige. Studien genomfördes av undersökningsbolaget Toluna, på beställning av organisationen Two Sides.

Föredras av de flesta
Engångsförpackningar, som inte är återvinningsbara, har blivit allt mer ifrågasatta de senaste åren. Delvis för dess påverkan på djur och deras livsmiljö. En rapport från Pew Charitable Trusts, från 2020, uppskattar att det för närvarande är 11 miljoner ton plast som når haven årligen.
Därför letar konsumenter efter sätt att skapa en hållbar, cirkulär ekonomi. Forskning visar också att pappersförpackningar är det som många efterfrågar. I studien från Two Sides, ombads deltagarna att välja vilket material de föredrog, baserat på olika miljömässiga, visuella och fysiska kriterier.
Valbara förpackningsmaterial var papper/kartong, plast, glas och metall. Studien visade, att papper/kartong var det förpackningsalternativet som merparten föredrog.

Snabba på att byta
Man upptäckte även, att svenska konsumenter är snabba att agera, om de inte tycker att en återförsäljare gör tillräckligt, för att bli mer hållbar. Hela 38 % av de svenska konsumenterna skulle överväga att undvika en återförsäljare, om den inte försökte minska sin användning av icke återvinningsbara förpackningar.
Vid e-handel föredrar 61% av de svenska konsumenterna att produkterna levereras i förpackningar, som minimerar avfallet. Ytterligare 52% av de svenska deltagarna föredrar, att produkter levereras i pappersförpackningar, sannolikt på grund av återvinningsmöjligheterna.

Intressant fakta
I Europa återvinns 84% av pappersförpackningarna, vilket gör det till det mest återvunna förpackningsmaterialet i världen. Glas har en återvinningsgrad på 74%, metall 80% och plast 42%, enligt Eurostat, 2019.
Undersökningen från Two Sides kommer att genomföras vartannat år, för att utforska och förstå konsumenternas preferenser, uppfattningar och attityder till tryck, papper och pappersförpackningar.