100-årsjubileum för ACG   ACG Huset, arkivbild

100-årsjubileum för ACG

Publicerad
2021-09-08
Skribent
Redaktionen
Ämnen
Print & mer

Koncernen ACG Gruppen grundades år 1921 och den 17 augusti 2021 firade koncernen sitt 100-årsjubileum. ACG Gruppen omsätter nu närmare 500 miljoner kronor och sysselsätter ca 300 personer.
Med nybyggda lokaler, omfattande investeringar och flera nya digitala lösningar, siktar man nu mot ytterligare 100 framgångsrika år.

Långsiktig ägarstruktur
Verksamheten grundades under namnet AB AC Gustavsson år 1921 och hade då agenturer för knapphålsmaskiner, symaskiner och skärmaskiner. Efter 40 år, 1961, förvärvades bolaget av Reimar Westerlind, som fortfarande är styrelseordförande och ägare.
Efter ytterligare 10 år, 1971, förvärvades AB Rudolf Nyström, som efter sammanslagningen blev ACG Nyström AB. Bolaget var under senare delen av 1900-talet en av de viktigaste leverantörerna av kunskap och utrustning till den svenska TEKO-industrin.

Breddar internationellt
I samband med TEKO-krisen under 70- och 80-talen breddades företaget genom internationell expansion, men också genom förvärv och start av ny verksamhet. Idag har ACG Gruppen en huvudkontoret i Borås och verksamhet i Sverige, Danmark, Finland, Estland, Lettland, Litauen, Ukraina och Hong Kong.

Bolagen
Inom koncernen ingår idag bolagen; ACG Accent, ACG Nyström, ACG Kinna Automatic, ACG Pulse, ACG Production, ACG dSign samt Eskils Tryckeri.