Industrin andas optimism

Industrin andas optimism

Publicerad
2021-08-24
Skribent
Redaktionen
Ämnen
Ekonomi

Under våren 2021 skickades totalt 300 undersökningar ut till VD:ar i Grafiska Företagens medlemsföretag, inom förpackning och infomedia; finpapper, screentryck och bokbinderi.
Svarsfrekvensen var 40% och svaren var oväntat positiva, trots att många hade ett tufft år bakom sig.

Ravindra Parasnins (foto: Erik Thor)

Positiva utsikter
Bland företagen inom förpackningsbranschen svarade drygt 60%, att de ser en framtid med ökad omsättning, jämfört med föregående år. Inom infomedia svarade drygt hälften samma sak. Vidare planerar många av företagen inom bägge segmenten, att de kommer växa genom förvärv och nya affärsområden.

– Att det skulle vara en skillnad mellan de olika segmenten var väntat. Det som känns positivt är den breda framtidstro, som vi ser nu, säger Ravindra Parasnis, VD på Grafiska Företagen.
– Inom både infomedia och förpackningar har man identifierat ett antal affärsmöjligheter, som man tror starkt på. Det stärker såklart den optimism vi ser nu.

Majoriteten inom infomedia, tror att produktsortimentet förpackningar kommer öka mest, följt av etiketter/självhäftande dekaler. De produkter man tror kommer minska i högst grad är; kataloger, magasin/tidskrifter samt accidenstryck/visitkort.
Förpackningsföretagen tror, att det mest är e-handelsförpackningar som kommer öka, följt av livsmedel och läkemedel.

Klicka på länken för att se ett innehållsrikt webbinarium om undersökningen som gjordes; https://www.grafiska.se/kurser/webbinarier/trender-utmaningar-och-mojligheter-i-den-grafiska-branschen/