Medieinvesteringarna; maj

Medieinvesteringarna; maj

Publicerad
2021-06-08
Skribent
Redaktionen
Ämnen
Ekonomi

Månaden maj blev en stark månad för medieinvesteringarna, förmedlade via Sveriges Mediebyråers medlemmar, som totalt sett ökade med 50,5% jämfört med maj ifjol.
Medan en majoritet av mediekategorierna uppvisade en positiv tillväxt, var det Online video som ökade mest; 103,4%. Totalt förmedlades drygt 1,3 miljarder kronor under maj 2021.
Ackumulerat, hittills i år, uppvisar medieinvesteringarna en positiv tillväxt om 10,1%.

– För andra månaden i rad sker en mycket kraftig återhämtning för medieinvesteringarna. Under maj uppgick investeringarna till drygt 1,3 miljarder kronor, vilket är en ökning med om 50,5% jämfört med samma månad föregående år, säger Daniel Eriksson, styrelseordförande på Sveriges Mediebyråer.
– Hittills i år har även medieinvesteringarna ökat med drygt 10 procent. Till viss del är maj månads ökning en kalendereffekt då maj 2021 hade en ytterligare faktureringsdag jämfört med 2020. Bortsett från kalendereffekten, som endast är 10–15%, ökade investeringarna under maj med 35-40%. Mediemarknaden är definitivt tillbaka.

De mediekategorier som backade och uppvisade negativ tillväxt under maj var; DR/Annonsblad, Sök, Dagspress landsort samt Bio. Den kategori som hade det tuffast var DR/Annonsblad som backade med 20,3%.
Ackumulerat, hittills i år, är DR/Annonsblad den kategori som har tappat mest; med en negativ tillväxt om 27,2%. Till följd av stängda biografer, är investeringarna i kategorin Bio fortsatt 0.

– Ökningen under maj var mycket bred på grund av den svaga majmånaden 2020. Ökningen omfattade nästa alla medietyper, men några kategorier stack ut. Däribland Online video som mer än fördubblade omsättningen och därmed gjorde en all-time-high månad. Online video är den kategori som kanske har påverkats minst av pandemin och trots det fortsätter kanalen att öka mest, säger Jochum Forsell, senior partner på Hear Mediebyrå.

– Även Radio gjorde en mycket stark månad med en ökning om 73%. Trots fallande lyssnarsiffror är efterfrågan hög. Noteringen 2021 är den högsta för en maj-månad för Radio. Vi vill också lyfta utomhusmediet som har drabbats mycket kraftigt av pandemin, med avbokningar och minskad orderingång. I maj ökade kategorin med över 70%. Dock från en mycket låg nivå. Utomhusmarknaden är på väg tillbaka med ökad orderingång och flera fulltecknade veckor, men är fortfarande en bit ifrån läget före pandemin.

Samtlig grafik/bilder är från Sveriges Mediebyråer.