Fysiskt vs. digitalt   Illustrationsbild

Fysiskt vs. digitalt

Publicerad
2021-06-24
Skribent
Redaktionen
Ämnen
Print & mer

Det är inte jättelätt att välja vilken kanal man ska lägga sin marknadsföringsbudget på och alla har olika styrkor. Samtidigt säger en grundregel att, det alltid är bättre att kombinera flera olika kanaler, än att endast använda en. Fast om man skulle bortse från kombinationer och enskilda egenskaper, hur bra är egentligen fysisk reklam kontra samma budskap på en digital skärm?

Slutsatsen, enligt fyra olika studier, pekar åt samma håll; fysisk reklam påverkar mottagaren starkare än det digitala. Sannolikt för att, ju fler sinnen som aktiveras när mottagaren tittar på reklamen, desto högre effekt ger det.
Skulle mottagaren ta del av fysisk reklam, skulle man alltså aktivera ytterligare ett sinne; känseln.

Studie 1: Millward Brown
Marknadsundersökningsföretaget Millward Brown gjorde år 2009 en undersökning åt brittiska Royal Mail, tillsammans med the Centre for Experimental Consumer Psychology vid universitetet i Bangor, Wales. Med neurovetenskapliga instrument följde man hur hjärnan stimulerades och aktiverades, när respondenterna exponerades för både fysisk och digital reklam.

Slutsatserna från studien är; fysisk kommunikation påverkar mottagaren starkare än digital. Den fysiska enheten som finns i verkligheten ger högre engagemang, större emotionell påverkan och skapar starkare minnespåverkan, än en artificiell bild på en skärm.
Sammantaget innebär det att samma budskap och utformning i fysisk form är bättre på att bygga varumärken och skapar starkare påverkan under längre tid än motsvarande enhet i digital form. En viktig förklaring till detta är att det man kan ta på och hantera i verkligheten är lättare för hjärnan att ta till sig och bearbeta än det som bara finns som en digital avbild.

Studie 2: PostNord
PostNord genomförde en studie i Sverige och Danmark, där man kombinerade ögonrörelsestudier och neurovetenskap för att jämföra verkliga kampanjer från välkända varumärken. Kampanjer som varit både direktreklam och i digitala kanaler.
Slutsatserna från studien, stämmer väl överens med Millward Browns undersökning åt Royal Mail.

  • Fysisk reklam ger betydligt högre uppmärksamhet än digital.
  • Fysisk reklam ger något högre känslomässigt engagemang, samtidigt som den har lägre kognitiv stress. Lägre stress innebär större möjligheter att skapa en positiv emotionell respons.
  • Fysisk reklam skapar mer uppmärksamhet för varumärket och för aktiveringsdelen i kommunikationsenheten.
  • Kombinationen fysisk och digital kommunikation förstärker den totala effekten, men bara om den fysiska kommunikationen kommer före den digitala.
  • Den finns ingen skillnad mellan olika åldrar – även för unga respondenter ger den fysiska kommunikationen högre effekt.
  • Före studien är det fler som säger sig föredra digital reklam framför fysisk. Efter studien är relationen omvänd. Det visar, att digital reklam har en bättre image, men att denna inte stämmer med verkligheten.

Studie 3: Bonnier News
En tredje studie inom området, genomfördes av Neurons Inc och universitet i Stanford åt Bonnier News. I studien analyserades 551 annonser, vilka representerade ett urval av tidningsannonser (helsidor), digitala annonser (bannerannonser) och digitala videoannonser, med hjälp av ögonrörelsestudier och neurovetenskap utifrån fyra huvudparametrar.

  • Tidningsannonser skapar samma uppmärksamhet (andel som sett) som videoreklam och har både betydligt högre uppmärksamhet och längre lästid än digitala bannerannonser.
  • Tidningsannonser skapar samma emotionella påverkan som digital reklam.

Studie 4: SDR
Svensk Direktreklam gjorde en studie, tillsammans med en större livsmedelsbutik, där de med ögonrörelsestudie jämförde lästid och engagemang för ett fysiskt direktreklamutskick, mot motsvarande innehåll som elektroniskt utskick.
Slutsatserna stämmer väl överens med de andra studierna.

  • Den fysiska kommunikationen hade fyra gånger längre lästid.
  • I den fysiska kommunikationen uppmärksammades mer än 12 gånger fler produkter, vilket visar dels på den fysiska kommunikationens större engagemang, dels hur den erbjuder större möjligheter för mottagaren att snabbt få en överblick, men samtidigt notera innehållet.

Källa; Svensk Direktreklam


https://www.folier.se/?utm_source=screenmarknaden&utm_medium=webannons&utm_campaign=allman