Svensk sand är bäst   (bild: Pixabay)

Svensk sand är bäst

Publicerad
2021-04-08
Skribent
Redaktionen
Ämnen
3D

Nästan all sand som används till 3D-printing av gjutformar i tungindustrin, kommer från Mellaneuropa och framför allt från Tyskland. Fast nu har det framkommit att den svenska sanden kan fungera bättre, än den mellaneuropeiska sanden.
Det konstaterar forskare från RISE och representanter från gjuteriindustrin, i ett nyligen avslutat projekt. Att använda svensk sand leder till lägre kostnader, mindre miljöpåverkan och högre kvalitet på produkterna.

För att hålla garantin
Vanligtvis tillverkas 3D-skrivarna i Tyskland och säljs därför tillsammans med den sand som används där. Under leverantörens garantitid är användaren, ur affärsmässig synvinkel, tvungen att använda de material som leverantören bestämt.
När garantitiden för de sandprintrar, som används i den svenska industrin, är på väg att löpa ut, öppnar det för ett byte av sanden. I samband med det har man inom projektet Sandbox tittat på möjligheten att istället använda svensk sand i printrarna och fördelarna är många.

– Vi testade att köra med svensk sand i våra printrar under projektet och det fungerade alldeles utmärkt, berättar Robert Andersson på Volvo Group Trucks Operations.
– Den svenska sanden är av mycket bättre kvalitet. Produktkvaliteten blir bättre, formar och kärnor blir starkare och får bättre måttstabilitet. Dessutom kan vi dra ner bindemedelshalten. Närheten till leverantören är en annan viktig faktor för oss.

Andra egenskaper
Den svenska sanden bryts vid södra Vättern och har de egenskaper som de svenska gjuterierna efterfrågar. Kornformen, kornstorlekarna och mineralinnehållet passar bättre än den europeiska sanden.

– När man värmer den svenska sanden blir den lite mjukare och det blir färre sprickor i kärnorna. Sprickorna kan göra att metallen tränger in i kärnan och då uppstår defekter som måste rensas bort – och det är svårt eftersom de uppstår inuti gjutgodset, berättar Ulf Gotthardsson, forskare och projektledare vid RISE.
– De här defekterna uppstår inte alls i samma utsträckning i vår svenska sand som i den tyska kvartssanden.

De lyckade försöken inom projektet har bidragit till att Volvo Group Trucks Operations i Skövde nu har bytt ut sanden och enbart använder den svenska i sin skrivare.

https://www.folier.se/?utm_source=screenmarknaden&utm_medium=webannons&utm_campaign=allman