Ny infärgningsprocess vinner mark   Anderas Andrén

Ny infärgningsprocess vinner mark

Publicerad
2021-04-22
Skribent
Redaktionen

Att färga kläder är ett av de största miljöproblemen som finns idag. För att färga tygen, använder klädindustrin mer än 9 miljarder kubikmeter vatten och 168 miljoner ton processkemikalier, varje år.
Detta är något som det svenska fashion-techbolaget We Are Spindye vill råda bot på och redan år 2017 lanserades en unik och resurssnål infärgningsprocess.

Nästa steg
Nu sluter företaget den sista länken och lanserar en råvara gjord på polyester från återvunna kläder. Råvaran används till att göra det garn, som bolaget färgar och som dess kunder sedan använder vid klädproduktionen.

– Företagets ambition har alltid varit att erbjuda en enkel lösning på ett stort problem, berättar Andreas Andrén, VD på We Are Spindye.
– Att vi nu har möjlighet att erbjuda våra kunder polyesterråvara från återvunna kläder, är inte bara ett stort steg för oss som företag. Det är ett stort och viktigt steg för hela klädindustrin och vår planet.

Jämfört med traditionell infärgning av tyg, uppges företagets teknik reducera vattenåtgången med 75%, kemikalieåtgången med hela 90% och utsläppen av CO2 med 30%. Företaget arbetar med ett flertal internationella varumärken på mode- och sportmarknaden.