Ökar lager och inköp inom EU

Ökar lager och inköp inom EU

Publicerad
2021-03-22
Skribent
Redaktionen
Ämnen
Ekonomi

Sedan pandemin startade har många företag upptäckt problem med att ha långa leverantörskedjor. Framför allt har man fått uppleva längre leveranstider, brist på insatsvaror, högre priser samt hinder för personalens rörlighet.
Enligt en undersökning från Tillväxtanalys och Svenskt näringsliv, bland 1 686 företag, vidtar man åtgärder för att minska sårbarheten. Hälften uppger att de ska öka sina lager, 47% sprider inköp över flera leverantörer och regioner och 30% säger att de ökar inköpen från Sverige och EU/Europeiska handelssammanslutningen; EFTA.

– Det har i media diskuterats om att pandemin kan leda till att företagen flyttar tillbaka produktionen till Sverige. Bara en minoritet av företagen planerar för det dock. Det är snarare inköpen, än produktionen, som sker närmare Sverige, säger Håkan Nordström på Tillväxtanalys.
– Åtgärder för att hantera risker i samband med leveranser leder sannolikt till något högre kostnader, något som kan vara svårare att hantera för mindre företag. Vi ser också att de mindre företagen inte är lika proaktiva som de större.

Det är främst företag i branscher som drabbats hårdast av pandemin, som är proaktiva. Hela 63% av företagen inom tillverkningsindustrin vidtar en eller flera åtgärder för att minska sina risker.