Ett år då det verkligen svängde

Ett år då det verkligen svängde

Publicerad
2021-03-30
Skribent
Redaktionen
Ämnen
Ekonomi

I takt med införandet av företagsstöd bröts den snabba ökningen av konkurser, som dominerade våren 2020. Efter införandet var det betydligt färre anställda, som berördes 2020 jämfört med 2019.

Sett till helåret 2020 minskade antalet konkurser med 1%, medan antalet drabbade anställda ökade med 5% jämfört med 2019.
I mars och april 2020 ökade antalet konkurser med 25% respektive 32% jämfört med föregående år. Uppgången minskade sedan, för att därefter öka igen.

– Efter konkursnedgången ser vi åter en ökning i december. Uppgången drivs uteslutande av företag utan anställda, säger Lars Sundell, statistiker vid Tillväxtanalys.
– När vi summerar 2020, ser vi att de hårdast drabbade branscherna sett till antal konkurser finns inom hotell och restaurang samt transport och magasinering.
– Inom tillverknings- och byggindustrin ser vi däremot en minskning med 3% respektive 6%, säger Lars Sundell och fortsätter.

– Av de tre storstadsregionerna har Stockholm klarat sig bäst både vad gäller antal konkurser och berörda anställda.

Den statliga myndigheten Tillväxtanalys årsrapport över konkurser och offentliga ackord är en del av Sveriges officiella statistik.