Coronagåva under 2021 också

Coronagåva under 2021 också

Publicerad
2021-03-01
Skribent
Redaktionen
Ämnen
Produktmedia

Riksdagen har nu beviljat förslaget om den skattefria gåvan (kallad coronagåva) gäller för år 2021 också.
Det innebär att anställda är beviljade en skattefri gåva på upp till 1 000 kronor även under år 2021.

– Riksdagen konstaterar att de förutsättningar som fanns när den tillfälliga skatte- och avgiftsfriheten infördes 2020 finns fortfarande. Därför vill riksdagen att regeringen skyndsamt ser över hur den tillfälliga skatte- och avgiftsfriheten för förmån av fri parkering och gåva till anställda kan återinföras och återkommer till riksdagen med förslag, skriver man bl a.

Läs mer på Riksdagens hemsida;
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/debatt-om-forslag/tillfallig-skatte–och-avgiftsfrihet-for-forman_H801SkU32

https://www.folier.se/?utm_source=screenmarknaden&utm_medium=webannons&utm_campaign=allman