Våra nyhetsvanor förändras

Våra nyhetsvanor förändras

Publicerad
2021-02-21
Skribent
Redaktionen
Ämnen
Ekonomi

Idag är en stor del av vår nyhetskonsumtion digital. Samtidigt tycks användningen av såväl nyhetssajter, som nyheter i sociala medier, ha nått en platå. Det visar SOM-institutets nya rapport om medietrender i Sverige 1995-2019.

Statistikrapporten Svenska Medietrender 1995-2019 handlar om svenskarnas medie- och nyhetsvanor, samt förtroende för dagspress, radio, tv och journalister under de 25 senaste åren. Tidsserierna baserar sig på mediefrågorna i de nationella SOM-undersökningarna, som genomförs varje år.

Prenumerationer
Idag sker nyhetskonsumtion, tidningsprenumerationer och kommenterande av artiklar i huvudsak digitalt. Fast under senare år har ökningen för nyhetssajter och nyheter i sociala medier klingat av och hamnat i platåläge. Det är ett av resultaten, som författaren Ulrika Andersson pekar på i en presentation av rapporten.

Att den nedåtgående trenden för tidningsprenumerationer vände år 2019 är ett annat resultat som lyfts fram. År 2019 prenumererade 50% av hushållen på en tidning, jämfört med 48% 2018. Detta är däremot en siffra som sjunkit från år 1995, då totalt 76% av hushållen prenumererade på en morgontidning.

Fler väljer bort en prenumeration av en tidning i endast papper, en siffra som sjunkit från 37% till 26%, 2016-2019. Endast digitalt växer från 6% till 13% under samma år och en kombination av både digital och tryck, växer från 9% till 11%.

Pappersformatet sjunker
Andelen som läser morgontidningar i pappersformat, minst fem dagar i veckan, har sjunkit från 76% år 1995, till endast 28% år 2019. Den dämpade konsumtionen av nyheter i pappersformat märks även i kvällstidningarna, där andelen sjunker från 28% år 1995, till endast 5% år 2019.
Samtidigt ökar andelen som läser morgontidningar på internet minst tre dagar i veckan, från 14% år 2007 till 34% år 2019. Samma typ av ökning syns även för kvällstidningarna på internet, från 25% till 42% år 2007-2019.

Konsumtion i sociala medier
Åren 2014-2019 har andelen, som tar del av nyheter i sociala medier, ökat från 28% till 42%.

Dessutom består den digitala klyftan mellan äldre och yngre, även om den äldsta åldersgruppens digitala nyhetskonsumtion ökar något för varje år som går, vilket på sikt leder till ett mer jämlikt digitalt medielandskap.

 

Länk till rapporten;
https://www.gu.se/nyheter/ny-rapport-svenska-medietrender-1995-2019

https://www.folier.se/?utm_source=screenmarknaden&utm_medium=webannons&utm_campaign=allman