Summering av julhandeln online 2020   Emma Lindgren på Svea Ekonomi

Summering av julhandeln online 2020

Publicerad
2021-02-22
Skribent
Redaktionen
Ämnen
Ekonomi

När Svea Ekonomi summerar fjolårets e-handel framgår det att shoppingen online nådde nya höjder. Det totala värdet av försäljningen ökade med 63% och antal köp med hela 87%.
Även e-handelsruscherna Black Week och Cyber Monday nådde nya nivåer både sett till total försäljning men också antalet genomförda köp. Dessutom har många äldre nu e-handlat.

–  Vi visste på förhand att 2020 års e-handelshögtider skulle slå föregående år med tanke på de nya riktlinjer som införts. Många har under året förlitat sig mer på e-handeln, för att minska antalet besök i butiker, säger Emma Lindgren, expert på digital konsumtion på Svea Ekonomi.

– För många i branschen har det inneburit en omställning när nätshoppingen ökat snabbt på kort tid. Där snabb anpassning till ökad försäljning och tillräckliga lager inför handelshögtiderna varit nyckelpunkter.

Black Week inledde julhandeln med en ökning om 56% sett till den totala försäljningen och antal köp steg med 72% jämfört med föregående år. Cyber Monday, som avslutar rea-veckan, genererade också en ökning både för antal ordrar och försäljningen totalt.

Allt fler får upp ögonen för e-handeln till följd av pandemin. Och ruschen inför julen 2020 var inget undantag. Flest köp gjordes av de i åldern 36 till 45; där ökade antal köp med 70%. Den äldre generationen har också börjat e-handla mer. I åldrarna 55 till 65 ökade antal köp även där med 70%. Och i åldersgruppen över 65 år så var motsvarande siffra 61%.

–  Under året har man mer eller mindre varit tvungen att handla online, det ser vi också i datan. Äldre människor har fortfarande en högre tröskel till e-handeln då det är kopplat till digitala vanor.

– Vilket inte är lika utbrett bland de äldre. Men vi ser att allt fler äldre e-handlar och det är även något som jag tror vi kommer se allt mer av, i takt med att näthandeln fortsätter att utvecklas, säger Emma Lindgren, expert på digital konsumtion, Svea Ekonomi.