Styrkan sitter i kedjan   Gruppbild på kedjans medlemmar från kick-offen 2019

Styrkan sitter i kedjan

Publicerad
2021-02-01
Skribent
Redaktionen
Ämnen
Reportage

Vi befinner oss i mitten av november och hösten är ett otvivelaktigt faktum. Träden utanför står kala och de tidigare så färggranna löven ligger nu bruna och halvmultna på backen. Inne i redaktionens konferensrum är det dags för en onlineintervju.

 

Meningen var att vi skulle åka till 4Sign Gävle och träffa Jonas Albinsson, kedjeledare på just 4Sign, men resan blev inställd. Dagen innan hade Region Gävleborg utfärdat strängare restriktioner, för att försöka hindra den nu snabbt ökande smittspridningen av covid-19.
Efter lite tekniska kalibreringar och justeringar fungerar både bild och ljud. Nu kan samtalet komma igång.

Jonas Albinsson

15 år på nacken
Berättelsen kan börja med det faktum att 4Sign år 2019, alltså drygt ett år innan när intervjun gjordes, firade 15-årsjubileum. Något som celebrerades med en resa med Ålandsfärjan, där nästan alla eller drygt 125 entusiastiska 4Signare deltog tillsammans med ett antal trogna leverantörer.

– Under den helgen var det ett intensivt nätverkande med föredrag, workshops och intressanta möten med leverantörerna – allt för att ytterligare vässa de erbjudanden, som vi ger våra kunder, förklarar Jonas Albinsson.
– Jag vill påstå, att det unika med 4Sign är att vi kan leverera det mesta inom profilering i dess vidaste bemärkelse.

Initialt fanns en fokusering på inköpssamverkan och tankar om en centraliserad skyltproduktion, men genom åren har gemensam marknadsföring, nätverkande med erfarenhetsutbyte, kompetensutveckling och resurssamverkan blivit allt viktigare.

Starkt varumärke
Några år efter 4Signs begynnelse var medlemsantalet upp i ett 50-tal företag, men allteftersom själva varumärket 4Sign vuxit sig allt starkare, har det utvecklats en kärntrupp på 16 medlemmar som alla går under ett och samma namn; 4Sign och ortsnamnet.

– Visst är inköps- och samverkansavtal med olika leverantörer viktigt, men än viktigare är styrkan i att brett kunna samverka gentemot marknaden, säger Jonas Albinsson.
– Vi är en rikstäckande kedja och vi finns i princip överallt. Vi kan leverera allt inom profilering och attrahera både små och stora företag.

Själv har Jonas Albinsson varit kedjeledare för 4Sign i drygt 7 år och han har ett genuint engagemang för de fördelar och möjligheter, som kedjesamverkan innebär. Målet är att antalet medlemsföretag och ägare till 4Sign ska växa från dagens 16 till 25-30 inom några år, där medlemmar exponerar sig under det gemensamma varumärket 4Sign.

Medlemmarna äger 4Sign
En grundtanke är att alla medlemmar också är delägare i kedjan och att en person per företag sitter med i styrelsen; allt för att skapa transparens och förutsättningar till effektiva beslut.
Dagens medlemsföretag, spridda över hela vårt avlånga land samt i norska Bergen och Fredrikstad, omsätter tillsammans ca 170 miljoner kronor och har drygt 140 medarbetare. Själva 4Sign Norden AB omsätter ca två miljoner kronor, som kommer från medlemsavgifter och i viss utsträckning kickback från olika leverantörer. Det här företaget har en enda anställd; Jonas Albinsson.

4Sign har en extern styrelseordförande i Stefan Aronsson, som har en gedigen erfarenhet av kedjeorganisationer som exempelvis Happy Home; en kunskap och kompetens som kommer väl till pass i uppdraget för 4Sign.

Just möjligheten till resurssamverkan är väsentlig för 4Sign-företagen. Ett exempel på detta var när 4Sign Umeå för några år sedan fick ett rikstäckande uppdrag från dåvarande Apoteket att svara för byte av deras logotyp. Ett uppdrag som hade varit omöjligt för dem att genomföra, om de inte hade kunnat involvera övriga 4Sign-företag runt om i landet i projektet.
Eller när 4Sign-företagen för en norsk kunds räkning samverkade och under en enda helg klarade av att byta bildekor på mer än 400 fordon.

Står stadigt
Den pågående coronapandemin, som skakat om hela världsekonomin, har givetvis också påverkat 4Sign-kedjan, som ändå stått stadigt med bägge fötterna på jorden.

– Normalt sett har vi en organisk tillväxt på ca 10% per år. Det har vi inte haft i år, men under 10 månader år 2020 har vi kunnat konstatera, att vi inte heller haft någon markant nedgång utan ligger på fjolårets omsättningssiffror, säger Jonas Albinsson.
– När corona-krisen blev ett faktum startade vi veckovisa digitala samrådsforum, där vi kollegor emellan kunde ge varandra råd och stöd, för att minimera negativa effekter av restriktionerna.

– I början var det ungefär hälften av medlemsföretagen som utnyttjade det statliga stödet i form av korttidspermitteringar, men efter sommaren var i stort sett alla igång på heltid igen.

– Värst har det varit för de mer renodlade profilföretagen och för de som haft stort engagemang i mässor och event. Skylt- och dekorsidan har snarare sett en viss ökning av efterfrågan.

Kedjan är viktig
Det är få som tror att allt kommer att återgå till hur det var före pandemin. Mer eller mindre alla inser att det kommer att bli stora framtida förändringar … och möjligheter.

– Det gäller att ta vara på kunderna och samverka, för att kunna leverera de tjänster och produkter, som efterfrågas, menar Jonas Albinsson.
– Kundvård handlar ju knappast om raketforskning, utan om sunt förnuft, en äkta servicekänsla och ett klokt inlyssnande.

Under den här tiden har medlemsföretagen konstaterat, att aktörerna inom den offentliga sektorn blivit aktivare och ökat sina inköp och upphandlingar. Likaså har också e-handeln generellt ökat på ett nästan dramatiskt sätt.

– Sammantaget innebär det här att kedjan är och kommer att bli allt viktigare, betonar Jonas Albinsson.
– Ensam är inte stark, utan gemensamt och i samverkan ska vi kunna leverera till våra kunder, oavsett var.

Inga stora ord, men 8 skäl
4Sign har inga precisa värdeord eller teser, utan allt handlar om och kretsar kring gemenskap, nätverkande, kollegor och samverkan.
Däremot har man tagit fram en inspirationsbroschyr; 8 skäl att gå med i branschens starkaste kedja.

– När ett företag går med i 4Sign innebär det en satsning på deras tillväxt och lönsamhet, påpekar Jonas Albinsson.
– Det innebär också, att företagets kunder ska kunna känna sig trygga med en kvalitetsstämpel för gott hantverk och ett komplett sortiment av produkter och tjänster inom profilering i dess vidaste bemärkelse.


Detta har man sammanfattat i åtta punkter, så enkelt är det …

  1. Branschens starkaste varumärke – för din tillväxt och lönsamhet
  2. Gemensam marknadsföring – skapar flera och större affärer
  3. Större inköpskraft – bättre marginaler för ditt företag
  4. Utbildning – se till att ligga på topp
  5. Exceptionell kapacitet – ger nya kunder och samarbeten
  6. Montagenätverk – gör din region större
  7. 4Signs profil – bästa sättet att synas
  8. Central support – 4Sign jobbar hårt för dig

De åtta punkterna ger en vägvisning vad 4Sign vill åstadkomma för sina medlemsföretag, för att de ska kunna nå det som är allra viktigast för dem; ökad tillväxt och lönsamhet.

– Vår långsiktiga vision är att alltid vara top-of-mind; alltid vara den som befintliga och presumtiva kunder vill kolla med först av allt, säger Jonas Albinsson.
– Vi ska vara där, vi ska synas och vi ska alltid få frågan.

– Vår ideala målgrupp är företag och organisationer i mellansegmentet; varken för stora eller för små, men företag som har ett tydligt behov av en leverantör som kan ta sig an helheten.

En kedja är en kedja
Under 2020 inledde 4Sign ett samarbete med en annan kedjeorganisation; Team Workwear och det är något av en konkretisering av Jonas Albinssons syn på samverkan och gemenskap.

– De olika kedjorna i branschen är inte konkurrenter i egentlig bemärkelse, utan snarare kollegor, förklarar Jonas Albinsson.
– Vi ska inte slås ihop med Team Workwear, men tillsammans kan vi skapa än bättre fördelar för våra medlemmar i olika avseenden; exempelvis när det gäller att förhandla fram bättre inköpspriser genom ännu större volymer.

– Annars har vi olika målgrupper och olika utbud. Jag är övertygad om att ju fler kedjor, desto bättre för både företagen och deras kunder.

Bakom hörnet
Det är ganska genomgående för hela skyltbranschen att den mestadels består av mindre företag, som många gånger står inför ett generationsskifte med allt vad det innebär.

– Om ägaren eller centralfiguren försvinner, så försvinner också mycket av företagets substans i form av kompetens, kontakter och erfarenhet, säger Jonas Albinsson.
– Det betyder att företaget förlorar i faktiskt värde. Fast om företaget tillhör en väletablerad kedja med den kollegiala gemenskapen, så kommer mycket av just kompetens, kontakter och erfarenheter att finns kvar i företaget genom själva kedjetillhörigheten.

– 4Sign är ett starkt varumärke och inom framför allt skyltbranschen kan vi se att 4Sign-företagen har en tillväxt och lönsamhet som överträffar branschsnittet.

Genom kedjan kan det enskilda företaget visa upp en större produktportfölj och ta sig an större order och beställningar genom att anlita olika kedjekollegor för delar av utförandet.

Den digitala framtiden
Det troliga är att samhället i en framtid kommer att vara mer digitalt än tidigare och det för med sig olika saker. Exempelvis kommer de personliga mötena att bli färre och därför också allt viktigare och effektivare.

– Jag tror, att vi kommer att se ett större behov av individuell och anpassad profilering, menar Jonas Albinsson.
– Även skyltning och dekor kommer att bli mer omfattande och förnyas oftare.

– I 4Sign handlar den digitala framtiden också om ett pågående arbete med att ta fram en ny och effektiv IT-plattform, som kraftfullt tillskott till kedjans befintliga webbshophandel, som medlemmar har stor nytta av.
– Vi har också börjat titta på gemensamma upphandlingar, inte minst inom den offentliga sektorn. Där har vi en projektgrupp, som arbetar på att skapa en kedjegemensam kompetens och erfarenhet av just upphandlingar; något som ska kunna generera flera affärer.

Ljuva toner …
Jonas Albinsson med familj bor i Trensum, en liten ort utanför Karlshamn i Blekinge. Det är kanske föga förvånande att en blekingebo gillar båtar, framför allt segelbåtar, och är aktiv kappseglare med både SM och VM deltagande på meritlistan. Inte heller att en entreprenör som Jonas har många strängar på sin lyra och att han gärna greppar sin gura eller välstämda gitarr, på ett sätt som säkerligen skulle kunna imponera på den världsberömda gitarristen Eric Clapton; han som bl a fascinerade med sin låt Layla.

Kanske är det hemligheten bakom 4Signs framgångar; förmågan att spela ljuva toner; samstämmigt och medryckande.

 

Text – Lars Knapasjö