Medieinvesteringarna – januari 2021

Medieinvesteringarna – januari 2021

Publicerad
2021-02-09
Skribent
Redaktionen
Ämnen
Ekonomi

Medieinvesteringarna, förmedlade via Sveriges Mediebyråers medlemmar, minskade med totalt 18,4% i januari 2021, jämfört med januari föregående år. Samtliga mediekategorier, förutom två, backade under månaden och tuffast hade kategorierna Bio samt Utomhus/trafikreklam som backade med 100% respektive 58,1%. Totalt förmedlades ca 880 miljoner kronor under januari 2021.
Detta är den svagaste noteringen för en januarimånad sedan 2010 och de enda två mediekategorier som gick mot strömmen var Online video och Sociala medier, vilka ökade med 5,8% respektive 1,3%.

– Medieinvesteringarna backade kraftigt under januari och uppvisade en negativ tillväxt om 18,4%. Efter ett relativt starkt fjärde kvartal, där medieinvesteringarna endast föll med 4,5%, är detta mycket förvånande, säger Daniel Eriksson, styrelseordförande för Sveriges Mediebyråer.
– Siffrorna visar att annonsörer och mediebyråer inleder året mycket försiktigt. Smittspridningen och rådande restriktioner är faktorer som med säkerhet spelar in. Om detta är signifikant för resten av 2021 är för tidigt att sia om – men januari blev en mycket svag månad för medieinvesteringarna.

En majoritet av mediekategorierna backade under årets första månad.

– Bortsett från bio, är det tryckta medier som drabbas hårdast. Printinvesteringarna rasade från redan låga nivåer och den samlade nedgången landade på 34%. Under januari 2021 investerades print för drygt 50 miljoner kronor, motsvarande siffra för bara sju år sedan var 200 miljoner. Även den största kategorin TV föll kraftigt under månaden. TV-köpen har inte varit så här låga sedan 2010, säger Jochum Forsell, senior partner, Hear Mediebyrå.

– Även de digitala köpen minskade med 8%, drivet av online display. Det finns stor anledning för medieägarna att känna oro inför 2021. Annonsörerna är mycket försiktiga vid ingången av året, och annonsvolymer och priser faller snabbt. Om inte myndigheter och vaccineringar mildrar pandemin inom kort kommer många medier att få stora bekymmer.