Tungt medieår 2020

Tungt medieår 2020

Publicerad
2021-01-13
Skribent
Redaktionen
Ämnen
Ekonomi

Efter ett turbulent år 2020 för medieinvesteringarna, ser Sveriges Mediebyråer en ljusning i horisonten. Totalt sett minskade medieinvesteringarna, förmedlade via Sveriges Mediebyråers medlemmar, med 17,8% under helåret 2020, jämfört med 2019.
Totalt förmedlades närmare 15,3 miljarder kronor för helåret 2020, vilket motsvarar ett tapp om drygt 2,7 miljarder. Månaden december uppvisade en minskning om 21,3% och totalt förmedlades strax över 860 miljoner kronor under månaden.

 

 

Tapp för många kategorier
Samtliga mediekategorier har haft en negativ tillväxt under året. Dock har investeringarna i digitala kategorier endast minskat med 8,8 procent, vilket är lägre än genomsnittet.
Kategorin Bio hade det största tappet på -81,2%, vilket följdes av Dagspress kväll på -45,5%, DR/Annonsblad på -39,4% och slutligen Utomhus/trafikreklam på -30%.
Den största kategorin, TV, tappade totalt över en miljard kronor under år 2020,

– 2020 blev ett av de mest dramatiska åren vi någonsin har varit med om. Även medieinvesteringarna hade ett turbulent år och under 2020 köptes annonsutrymme för knappt 12,4 miljarder kronor, vilket motsvarar en minskning om 17,8%. Det är den lägsta noteringen sedan 2010, säger Daniel Eriksson, styrelseordförande, Sveriges Mediebyråer.

– Under det andra kvartalet minskade medieköpen med hela 34% och även om investeringarna har fortsatt minska hela året, så har takten mattats av något. Under årets sista kvartal backade investeringarna endast med 4,5%. Det är en signal om en snabb återhämtning som kan komma att fortsätta in i 2021.

Under årets sista månad minskade medieinvesteringarna med 21,3 procent, jämfört med samma period föregående år.
Däremot kan fyra mediekategorier uppvisa positiv tillväxt under december; Fackpress, Online video, Sociala medier samt Populärpress. Den kategori som ökade mest under månaden var fackpress. Detta med en positiv tillväxt om 43,8%. Den mediekategori som backade mest under december, bortsett från bio, var radio. Detta med en negativ tillväxt om 39,7%.