Ljus i tunneln

Ljus i tunneln

Publicerad
2021-01-20
Skribent
Redaktionen
Ämnen
Ekonomi

Hög smittspridning och hårdare restriktioner fortsätter att tynga den svenska ekonomin. Däremot skymtas ljusare tider för ekonomin till våren, när vaccinationerna får genomslag och restriktionerna så småningom kan lättas.
Regeringen behöver dock få ut det ekonomiska stödet snabbare, för att hjälpa hårt drabbade företag och branscher. Det framgår av konjunkturrapporten Swedbank Economic Outlook.

– I takt med allt fler svenskar vaccineras, kommer restriktionerna gradvis lättas och de ekonomiska utsikterna, för i år och nästa år, har därför reviderats upp, säger Mattias Persson, chefekonom på Swedbank.
– Men finanspolitiken behöver få ut stöd till den hårt drabbade tjänstesektorn. Annars är risken att återhämtningen försenas och går långsammare.

Enligt de senaste prognoserna från Swedbank, kommer svensk ekonomi växa med 3% under 2021. Tillväxten kommer att bli bredare och öka under andra halvåret. Den största risken för återhämtningen är om vaccineringen av någon anledning blir försenad. Finanspolitiska åtgärder behöver fortsätta stödja utvecklingen på både kort och lång sikt, bl a genom mer stöd till tjänstesektorn.

Tudelat mellan …
I svensk ekonomi märks en tudelning mellan tjänste- och industrisektorn. Industrin går relativt starkt medan tjänstesektorn är hårt drabbad av pandemin.
Statsbudgeten för år 2021 som presenterades i höstas, tog inte höjd för en andra våg av pandemin. Även om de flesta stödåtgärderna till tjänsteföretagen har förlängts för att lindra effekterna av den andra vågen, så har detta ännu inte nått företagen.

– Det är viktigt att stödprogrammen snabbt når företagen, annars riskerar konkurserna att öka och arbetslösheten stiga än mer. Om tjänstesektorn inte får tillräckligt med stöd från finanspolitiken kommer det att minska kraften i den ekonomiska återhämtningen, fortsätter säger Mattias Persson, chefekonom på Swedbank.
– Det behövs också redan nu en ekonomisk politik för att möta utmaningarna med hög arbetslöshet och åldrande befolkning samt för att stödja gröna investeringar.

Swedbank räknar med en fortsatt expansiv finanspolitik med satsningar på 155 miljarder under 2021 och 60 miljarder under 2022. Den offentliga skuldsättningen når som högst 40% av BNP 2021, vilket är en låg skuldsättning efter denna kris inte minst i en internationell jämförelse.

Riksbanken förväntas lämna reporäntan oförändrad under prognosperioden och hålla balansräkningen oförändrad från slutet av 2021.

– Riksbanken behöver fortsätta med en expansiv penningpolitik och stödja den ekonomiska utvecklingen, avslutar Mattias Persson.

https://www.folier.se/?utm_source=screenmarknaden&utm_medium=webannons&utm_campaign=allman