Medieinvesteringarna på återhämtning

Medieinvesteringarna på återhämtning

Publicerad
2020-12-09
Skribent
Redaktionen
Ämnen
Ekonomi

Under november ökade medieinvesteringarna, förmedlade via Sveriges Mediebyråers medlemmar, med 11,1% jämfört med november 2019. Totalt förmedlades reklam till ett värde av närmare 1,5 miljarder kronor.
Månadens vinnare blev online video med en tillväxt om 45,5%, följt av; TV, radio, sociala medier, online display samt utomhus/trafikreklam.
Dagspress kväll var, förutom bio, den mediekanal som hade det tuffast i november och totalt backade kategorin 47,6%. Samtliga print-kategorier uppvisade ett tapp under månaden.
Ackumulerat under 2020, perioden januari-november, har det medieinvesteringarna minskat med 17,7% och uppnår ett sammanlagt värde om ca 5,11 miljarder kronor.