Intäkterna ökar

Intäkterna ökar

Publicerad
2020-12-08
Skribent
Redaktionen
Ämnen
Ekonomi

Morgontidningarnas läsarintäkter ökar med 3% under tredje kvartalet, till ca 1,5 miljarder kronor, enligt ny statistik från Tidningsutgivarna, TU.
Ökningen beror till stor del på att fler hushåll betalar för journalistik i digitala kanaler, som sajter och appar. Morgonpressens läsarintäkter från de digitala tjänsterna växer med 37%, jämfört med motsvarande period i fjol. Det är en så starkt tillväxt att den kompenserar de minskande intäkterna från den tryckta tidningen, vilka viker nedåt med 2%.

Även om hushållen lägger mer pengar på digitala nyheter så balanserar det inte upp morgonpressens minskande annonsintäkter, vilka sjönk med 24% under samma period. Totalt sett minskar morgonpressens intäkter under årets tredje kvartal, relativt motsvarande kvartal 2019.

TU:s statistik över läsarintäkterna bygger på uppgifter från 119 morgontidningar, varav 112 är utgivna landsort och sju i någon av de tre storstäderna. Alla jämförelser är gjorda mellan jämförbara titlar och med motsvarande period förra året.