Fortsatt nedgång i antal konkurser   Procentuell förändring av antal företagskonkurser och antal anställda under perioden november 2019-november 2020.

Fortsatt nedgång i antal konkurser

Publicerad
2020-12-15
Skribent
Redaktionen
Ämnen
Ekonomi

Efter en topp i mars och april fortsätter konkurserna minska, jämfört med förra året.
Under perioden januari-november 2020, jämfört med motsvarande period 2019, har antalet konkurser minskat med 3%.

– Efter den kraftiga ökningen i våras har konkurserna minskat kontinuerligt och ligger månadsvis under eller i nivå med föregående år, säger Lars Sundell, statistiker vid Tillväxtanalys.

– Den största procentuella förändringen sker fortsatt inom branschgruppen hotell och logi. Där ökar antalet konkurser med 88 procent. Vi ser också en 15 procentig ökning inom branschgruppen restaurang, catering och bar, säger Lars Sundell.

Jämfört med samma period förra året minskade antalet konkurser inom detaljhandeln med 8% i år. Samtidigt ökade antalet berörda anställda med 53%.
De offentliga ackorden har hittills i år ökat med 70% och antalet berörda anställda är dubbelt så många jämfört med 2019.

– Det är för tidigt att utvärdera såväl effekterna av covid-19 som de statliga krisstöden. Det ser dock onekligen ut som om stöden har minskat antalet konkurser kraftigt. Troligtvis ser vi en underdödlighet. Som analysmyndighet följer vi såklart utvecklingen och arbetar hårt för att få tillgång till data som möjliggör kvalificerade utvärderingar och uppföljningar, avslutar Lars Sundell.