De grafiska branschpriserna 2020   Per Branzén har mottagit årets utbildningspris

De grafiska branschpriserna 2020

Publicerad
2020-12-03
Skribent
Redaktionen

Varje år delar stiftelsen för de Grafiska Yrkenas Främjande, GYF, ut priser till de personer som har utmärkt sig själva och bidragit till branschens utveckling.
Totalt delas fem priser med tillhörande stipendium ut; Branschpriset, Utbildningspriset, Formgivningspriset, Uppsatspriset samt Examenspriset.

Branschpriset
Årets branschpris, tillsammans med ett stipendium på 100 000 kronor, tilldelas Stina Cederholm, chefredaktör på SvD Junior.

Juryns motivering;
Med syftet att locka nya generationer att uppskatta och ta till sig oberoende, oförvanskad och oförvitlig journalistik i tider av fejk och flyktig rörlig media lyser SvD Junior klart och starkt. En nyhetstidning för barn och unga som förklarar skeenden och aktuella händelser på ett begripligt sätt behövs mer än någonsin. Med Stina Cederholm som energisk och driven chefredaktör sedan starten är årets branschpris från stiftelsen för de Grafiska Yrkenas Främjande en bekräftelse på ett fantastiskt arbete.

Utbildningspriset
Mottagaren av utbildningspriset, tillsammans med ett stipendium på 50 000 kronor, från GYF är ingen mindre än Per Branzén, verksamhetsledare på Broby Grafiska.

Juryns motivering;
Broby Grafiska etablerades på nittiotalet och blev snabbt en av Sveriges bästa grafiska utbildningar och har ett gediget erkännande för utbildningen inom förpackningsdesign. Per Branzén har som skolchef varit motorn i denna utveckling. I år har skolan skapat nya utbildningar för framtidens grafiska produktion. Nyfikenhet, tålmodighet och stor entusiasm präglar Pers ledarskap och gör honom till en mycket välförtjänt mottagare av utbildningspriset från stiftelsen för de Grafiska Yrkenas Främjande.

Formgivningspriset
Det är den grafiska formgivaren Martin Frostner, som får ta emot formgivningspriset, tillsammans med ett stipendium på 50 000 kronor.

Juryns motivering;
Med outtröttlig uppfinningsrikedom, som rör sig över olika medier och i olika skalor, skapar Martin Frostner grafisk form som berikar och inspirerar. Med lekfullhet och hantverksskicklighet tar han sig an olika typer av projekt och levererar formgivning, som vittnar om en skarp formkänsla och innovativt sinne. Martin Frostner håller oss medvetna om värdet av god grafisk form och dess självklara plats i vår vardag. Han gör det med en självklarhet och i ett mycket brett register.

Uppsatspriset
Årets mottagare av uppsatspriset, tillsammans med ett stipendium på 25 000 kronor, är studenterna Veronica Dahlgren och Alexander Liderås, vid Malmö Universitet.

Juryns motivering;
En rasande aktuell frågeställning får, i uppsatsen; Ut med det gamla, in med det nya?, en djupgående genomlysning. Studien analyserar annonsering i pappers- respektive digitala versioner. Författarnas slutsatser kring skillnader på hur annonsering bäst optimeras i de två medierna ger insikter, som lyfter vår kunskap om förutsättningarna för effektiv annonsering. Veronica Dahlberg och Alexander Liderås är värdiga vinnare av uppsatspriset från stiftelsen för de Grafiska Yrkenas Främjande.

Examenspriset
Det är Linn Henrichson, alumn från Konstfack, som fick äran att ta emot examenspriset, tillsammans med ett stipendium på 25 000 kronor.

Juryns motivering;
I strävan att återerövra hantverket har Linn Henrichson, årets examensprisstipendiat, omsorgsfullt undersökt utrymmet och interaktionen mellan själen, skärmen och handen. Välavvägda reflektioner kring det komplicerade förhållandet mellan det analoga och det digitala får sin plats i det utsökt vackra examensarbetet. Ett verk som synnerligen väl passar syftet för stiftelsen för de Grafiska Yrkenas Främjande.