Tull- och momsfriheten förlängs

Tull- och momsfriheten förlängs

Publicerad
2020-11-11
Skribent
Redaktionen
Ämnen
Ekonomi

Befrielsen från tull och moms för varor avsedda för skydd mot och bekämpning av covid-19 förlängs till och med den 30 april 2021.
De varor som har importerats tull- och momsfritt ska också ha använts senast det datum som tull- och momsbefrielsen slutar gälla, detta meddelar nu Tullverket efter ett beslut från EU-kommissionen den 28 oktober.

Sedan i våras har det varit möjligt att få befrielse från tull och moms vid import av viss skyddsutrustning och annan medicinsk utrustning som behövs;

  • för att bekämpa covid-19-utbrottet
  • för att hjälpa dem som riskerar att drabbas eller redan har drabbats av covid-19.

Befrielsen gällde till att börja med importer från och med den 30 januari 2020 till och med den 31 juli 2020. Men då behovet av skyddsutrustning för att bekämpa covid19-pandemin fortfarande är stort, har tiden förlängts i ett par omgångar och befrielsen gäller nu till och med den 30 april 2021.

Läs mer på Tullverkets hemsida.

Läs om tullfrihet för varor till välgörenhetsorganisationer.