Samverkan och Trygghet

Samverkan och Trygghet

Publicerad
2020-11-02
Skribent
Redaktionen
Ämnen
Reportage

Året var 1951 och det hela började med att Skarabon Östen Grankvist och hans fru Inga såg en tidningsannons med rubriken; Arkitektkopia till salu. Något klickade för paret, som tyckte att det lät spännande och låg helt rätt i tiden. Det var så det började för den tredje kedjeorganisationen, som vi ska berätta om; Arkitektkopia.

Text – Lars Knapasjö
Foto – Elmer Törnquist

Det lilla Stockholmstryckeriet köptes av Östen Grankvist och historien säger, att han var så angelägen om ett snabbt köp, att han dubblade priset, för att få affären säkert i hamn. Sedan blev det en flytt för familjen Grankvist till Stockholm och även tryckeriet flyttade till ett gammalt ölcafé på Brahegatan i centrala Stockholm.

Anders Geralf och Gunnar Duintjer; Franchsie Chef respektive VD.

Distribution för expansion
Efterkrigstidens Sverige upplevde en intensiv expansion på många håll; inte minst när det gällde byggnationer av alla de slag. Ska man bygga, måste man veta vad och hur det hela ska gå till. Man måste med andra ord ha ett antal ritningar över hela byggnadskonstruktionen. Ritningar som ständigt revideras och uppdateras; där gamla ritningar måste ersättas med nya.
Att kopiera eller trycka upp en ritning var i sig ingen större konst; den springande punkten var att snabbt kunna distribuera ritningen till byggarbetsplatsen. Varje minut var guld värd och här blev Arkitektkopia fort känd för sin precision och sina säkra leveranser; i början ofta med cykelbud med ritningstuber hängande på ryggen.

Före digitaliseringen kunde den totala ritningskostnaden för ett bygge uppgå till 1-2% av byggets totalkostnader; det blir mycket pengar, för att garantera tillgången till korrekta ritningar.

Liten blir större
Verksamheten gick bra och Arkitektkopia expanderade. Östen Grankvists engagemang för och med sina kunder gav ständigt nya kunder. För att klara av det ökade trycket började han köpa upp små tryckerier eller sk printshops; till en början främst i Stockholm, som i slutet av 60-talet hade 17 olika filialer, men så småningom även utanför den kungliga huvudstaden.

Under 70-talet etablerar sig Arkitektkopia i bl a Linköping, Norrköping, Nyköping, Göteborg, Malmö och Örebro. Idag finns man på 24 orter med 220 medarbetare varav 170 i moderbolaget och 50 i de olika franchiseföretagen.
Förra året, 2019, var omsättningen ca 350 miljoner kronor varav ca 270 avsåg moderbolaget och ca 80 fördelade på franchiseföretagen, som är 11 till antalet med lokalisering på 15 orter.
På årsbasis räknar man med att man har närmare 20 000 kunder, som vill ha allt från ritningar, skyltar, broschyrer och vepor till brevpapper, visitkort och mässmaterial.

Service och kompetens
Nu sitter vi i ett konferensrum på Arkitektkopias huvudkontor på Johannesfredsvägen i Bromma, tillsammans med VD Gunnar Duintjer och kollegan Anders Geralf; som är Franchsie Chef.

– Arkitektkopia har en fantastisk historia, när det gäller både företagets expansion, marknadens förändringar och produktutbudets breddning, säger Gunnar Duintjer.
– Totalt sedan 50-talet har vi förvärvat mer än 200 företag och vi har gått från byggritningar till att bli en helhetsleverantör inom den grafiska sektorn.

Bland stora byggprojekt som Arkitektkopia varit inblandad i kan nämnas bl a Kaknästornet i Stockholm, Turning Torso i Malmö, Globen, Kulturhuset och Polishuset i Stockholm, Regionsjukhuset i Linköping, Arlandas nya inrikesterminal,
Öresundsbron, Universeum och Världskulturmuseet i Göteborg.

– Med vår inställning att alltid serva kunderna och lösa deras problem, vad det än handlade om, så blev vi allt mer lite av byggföretagens marknadsavdelning, förklarar Anders Geralf.
– Med den servicen och kompetensen attraherades också andra branscher som exempelvis detaljhandeln, mässor, event och industrin.

Under senare år har Arkitektkopia gjort ett antal strategiska förvärv, för att bredda sin produktionskapacitet. Nämnas kan exempelvis CM-gruppen, Baldursson och Copy-Team. Det, i kombination med digitaliseringen, gör att Arkitektkopia har ett rikstäckande kundnät.

Alltid nya tekniker
När Xerox-tekniken, som lade grunden till dagens kopieringsapparater, kom i slutet av 60-talet köpte Arkitektkopia en av de första maskinerna, som kom till Sverige. Nu kunde den omständiga fotokopieringen och stencileringen ersättas med den snabba kopieringstekniken.
Samma sak när Canon i slutet av 80-talet lanserade de första kopieringsmaskinerna med fyrfärg. Även då kunde Arkitektkopia stoltsera med att man var landets förmodligen första färglabb. En annan på sin tid viktig teknik, som man snabbt anammade, var mikrofilm.

– När digitaliseringen så smått började och internet kom i början av 90-talet, så öppnades helt nya möjligheter, förklarar Gunnar Duintjer.
– Idag har vi exklusiva tjänster som Byggnet samt kundanpassade webshoppar och kundportaler, som möjliggör en effektiv och lönsam produktion i flera avseenden.

Om vi tittar på Byggnet, ser vi att det är ett modernt, webbaserat system för lagring av olika dokument och ritningsrelaterad information, som behöver delas mellan olika aktörer. Kunderna finns både inom bygg- och fastighetsbranschen samt inom industrin generellt.
Byggnet har funnits i drygt 20 år och uppgraderas kontinuerligt. Det betraktas som ett av marknadens ledande verktyg inom sitt segment. En finess är Byggnet Verify-appen, som gör att man genom att skanna en QR-kod på ritningen, genast kan få en bekräftelse på om det är den senaste versionen av ritningen eller inte.

Bredden är styrka
Ett annat webbaserat och exklusivt verktyg är kundanpassade webshoppar och kundportaler, som effektiviserar kundernas beställningar av trycksaker, produkter och tjänster. Samtidigt säkerställs företagets grafiska profil, originalkostnaderna minskar och ledtiderna blir kortare.
Med en kundanpassad kan kunderna snabbt och enkelt skapa och formge material, trycksaker och olika digitala underlag dygnet runt, eftersom allt grafiskt marknadsmaterial finns samlat på ett och samma ställe.
Här finns också funktioner som möjliggör en effektiv och precis distribution av materialet runt om i organisationen.

– Jag skulle vilja påstå, att bredden är vår främsta stryka, poängterar Gunnar Duintjer.
– Vi kan avlasta kunden oavsett vad det gäller och våra olika system, som t ex Byggnet och webshoppar, gynnar kunden och rationaliserar vardagen på ett kostnadseffektivt sätt.

– I de kundundersökningar, som vi återkommande gör, ser vi att kunderna generellt ger oss mycket höga betyg, inflikar Anders Geralf.
– Vi är inte alltid billigast, men vi anses nästan alltid vara bäst.

Tre P-ord med värde
Under vårt samtal talas det ofta om Östen-andan och om vikten av service och att vara lösningsorienterad.

– Vi har tre värdeord; de tre P:na som är Pålitlig, Påhittig och Personlig, säger Gunnar Duintjer.
– De gäller för hela vår verksamhet; moderbolaget likväl som alla våra franchiseföretag.

Under ett par års tid har inte några nya franchiseföretag införlivats i organisationen, men det finns planer för en expansion på den fronten.

– Styrkan för våra franchiseföretag är givetvis det inarbetade varumärket, våra centrala funktioner som inköp, ekonomi, HR, marknadspenetrering, utbildning, produkt- och systemutbudet och inte minst produktionskapaciteten, påpekar Anders Geralf.
– Vi har också centrala kundavtal med stora koncerner, som gör det möjligt för franchiseföretagen att göra lokala bearbetningar. Vi ska inte heller glömma ramavtalet med Kammarkollegiet och vår centrala kompetens när det gäller upphandlingar.

Bra, trots Corona
I mitten av första kvartalet i år infördes en rad restriktioner på grund av Coronaviruset. Vad ställde det till med för Arkitektkopia?

– Inte så farligt mycket. Vi har egentligen inte tappat omsättningsmässigt och Q1 i år översteg resultatmässigt samma kvartal 2019, förklarar Gunnar Duintjer.
– Alternativ produktion, fortsatt byggande och korttidspermitteringar är väl det, som räddat situationen för vår del.

– Sedan ska det bli intressant att se en utvärdering av vad som hänt. Vissa utspel känns som lite luftpastejer och andra stödåtgärder blir oerhört dyra som, senareläggning av moms-, skatt- och arbetsgivaravgifter.

Kollegial trygghet
Arkitektkopia som kedjeorganisation har en fördel i krissituationer. Det finns alltid kollegor, som man kan rådgöra med och det skapar en konstruktiv trygghet.

– Vi har arbetat mycket med interninformation till medarbetare både i moderbolaget och i franchiseföretagen genom vårt intranät, menar Anders Geralf.
– På så sätt behöver inte alla jaga samma saker, utan vi kan fördela gracerna på ett effektivt sätt.

Framtiden handlar om att expandera, enligt herrarna från Arkitektkopia. Det gäller både olika marknadssegment, produkt- och tjänsteutbud samt marknadstäckning genom ytterligare franchiseföretag.

– Idag har vi en effektiv produktionskapacitet som bygger på 2-skift, men det är inga problem för oss att skala upp till 3-skift, menar Gunnar Duintjer.
– Det är en av fördelarna med att tillhöra en kedja. Man blir generellt starkare och är varandras stöd och komplement; delar på erfarenheter, nätverk och kompetenser.

Alltid Arkitektkopia …
En stilla undran i slutet av intervjun var; varför namnet Arkitektkopia, när dagens verksamhet är allt annat än att kopiera åt arkitekter.

– Jo, det är en bra fråga som vi ställt oss själva många gånger, men namnet och varumärket är så starkt, att det vore rena kapitalförstöringen att ändra det, säger Gunnar Duintjer.
– Vi har funderat, ältat och testat, men inte kommit fram till något bättre och vi är stolta över namnet och över vår historia.

När det kommer från en man med Gunnar Duintjers erfarenhet finns det all anledning att lita på det. Han är mannen som började som ekonom och revisor, blev för 20 år sedan polis, för att sedan sadla om och bli distriktschef på Pressbyrån. Senare arbetade han med ICA Meny och slutligen; innan han blev VD på Arkitektkopia, fick han ansvara för drift och etablering inom SF Bio. Ändå har han bara passerat 50-årsstrecket med något år.

Hojarnas hoj och gröna fingrar
I dag bor han tillsammans med sambo och två barn i Tyresö, på andra sidan Stockholm. Vid sidan av jobbet är sport generellt ett stort intresse, men framför allt motorcyklar. Helst ska det gå undan på bana, men det går också att pendla fram och tillbaka från jobbet.
I garaget står det två motorcyklar av det italienska märket Ducati. Ett klassiskt märke som skapades av familjen Ducati i Bologna 1926 och som utvecklats till ett av världens mest kända och eftertraktade motorcykelmärke.

Anders Geralf, drygt 50 år, är mycket jordnära; kanske i dubbel bemärkelse. Han har tillbringat i stort sett hela sitt yrkesverksamma liv inom den grafiska sektorn varav drygt två år i England för Stockholmsbaserade ABA-koncernen. Till Arkitektkopia kom han 2012, men hade dessförinnan viss anknytning via ColorCenter.

Han bor i villa i Danderyd, norr om Stockholm som Bromma, men mer öster ut, tillsammans med hustrun Ajsel och fem barn. Trädgården är det stora intresset under årets frostfria månader. Året runt gäller dock, med tanke på barnens sportintresse, ett idrottsrelaterat föreningsengagemang; från fotboll, ishockey till hästar och ridning.

Nästa år firar Arkitektkopia 70-årsjubileum. Säga vad man vill, men här är ett företag där både företaget och dess medarbetare, så långt vi hittills kunna konstatera, alla har en unik och fascinerande historia att berätta. Och en än mer spännande framtid att gå till mötes.