Medieinvesteringarna oktober 2020

Medieinvesteringarna oktober 2020

Publicerad
2020-11-10
Skribent
Redaktionen
Ämnen
Ekonomi

Medieinvesteringarna, förmedlade via Sveriges Mediebyråers medlemmar, backade med 13,3% under oktober, jämfört med samma period 2019. Månadens vinnare blev online video med en positiv tillväxt om 19 procent. Totalt förmedlades under oktober drygt 1,2 miljarder kronor.
Investeringarna fortsätter alltså att backa, däremot inte lika kraftigt som tidigare i år. De mediekategorier som uppvisade positiv tillväxt under månaden var online video och sociala medier.

– Siffrorna i oktober bekräftar den trend vi har sett de senaste månaderna – medieinvesteringarna är på väg tillbaka. Visserligen minskar fortfarande investeringarna, men i väsentligt lägre omfattning än före sommaren. Oktober är en dessutom en extra viktig indikator eftersom det är den enskilt största månaden på året för medieinvesteringar. Minskningen i oktober om 13,3% drevs i hög utsträckning av analoga medier, säger Daniel Eriksson, styrelseordförande för Sveriges Mediebyråer.

Samtliga mediekategorier, bortsett från online video och sociala medier, backade under oktober. De mediekategorier som hade det tuffast återfinns inom de analoga mediekategorierna. Utomhus/trafikreklam fortsätter att falla kraftigt, under oktober med 26,7%, dock inte i paritet med våren då kategorin tappade uppemot 50%av intäkterna.
De samlade printkategorierna fortsätter att falla kraftigt. Under oktober uppvisade de en negativ tillväxt om cirka 30%, vilket kan ses som ett stort tapp i den enskilt största månaden på året för medieinvesteringar. Ackumulerat, hittills i år, är dagspress kväll den mediekategori som har backat mest. Detta med en negativ tillväxt om 47,7%.

–  De digitala medierna gick starkt i oktober. Både sociala medier och online video ökade intäkterna i oktober, och slog även all-time-high för en oktobermånad. De digitala kanalerna sammanslaget är i princip på samma resultat som i oktober 2019 – alltså före pandemin. Annonsörer och mediebyråer lutar sig uppenbarligen mot digitala kanaler i osäkra tider; drivet av flexibilitet omkring bokningar, möjlighet att mäta och följa upp kortsiktiga mål samt att kunna styra reklam mot smalare målgrupper, säger Jochum Forsell, senior partner på Hear Mediebyrå.