GS-facket säger ja till nytt avtal   Fotograf: Julius Petzäll Mendonca. F.h; Per-Olof Sjöö, Marie Nilsson, Ulrika Lindstrand, Martin Linder, Eva Gouvelin

GS-facket säger ja till nytt avtal

Publicerad
2020-11-02
Skribent
Redaktionen
Ämnen
Ekonomi

Samtliga fem förbund i Facken inom industrin (där GS-facket ingår) har gemensamt svarat ja till de opartiska ordförandenas slutliga hemställan i industriförhandlingarna. De nya avtalen löper över 29 månader och har ett avtalsvärde på 5,4%. De sista 12 månaderna är uppsägningsbart.

Avtalen ger förutsättningar för fortsatta reallöneökningar och ligger på en nivå som kan normera på svensk arbetsmarknad och samtidigt gynna Sveriges konkurrenskraft.

För LO-förbunden innehåller avtalen en låglönesatsning där arbetsplatser eller branscher med anställda som tjänar under 26 100 kronor per månad, får en högre lönepott.
Det innebär också ett förstärkt försäkringspaket som sänker åldern för när anställda samlar in till sin avtalspension.

Avtalen ger en nivåhöjning på 3% den 1 november 2020 och 2,4% den 1 april 2022.
De nya avtalen gäller från den 1 november 2020 till och med den 31 mars 2023.

– Vi har just genomfört en historiskt svår avtalsrörelse med riktigt tuffa förhandlingar om hur ett nytt avtal ska se ut. Trots alla utmaningar är jag nöjd med att vi kan gå in i en ny avtalsperiod med goda förutsättningar för ökad reallön för våra medlemmar och att huvuddelen av löneökningarna kommer redan 1 november i år, kommenterar Per-Olof Sjöö, förbundsordförande GS-facket.

https://www.folier.se/?utm_source=screenmarknaden&utm_medium=webannons&utm_campaign=allman