Business är som livet … ständiga förändringar och oväntade utmaningar

Business är som livet … ständiga förändringar och oväntade utmaningar

Publicerad
2020-11-16
Skribent
Redaktionen
Ämnen
Reportage

Det är en av de sista dagarna i juli och vi åker på riksväg 25 och passerar Växjö med sikte på Lessebo, för att ta riksväg 28 till Kosta. Det är där vi ska möta entreprenören och företagaren Torsten Jansson, i annexet till den gamla bruksherrgården.

Text – Lars Knapasjö
Foto – bl a Kalmar läns museum ur länsstyrelsen i Kronobergs skrift Kosta Glasbruk, Kulturhistorisk guide i glasbruksmiljö.

Foto Magdalena Jonsson

Det är ett strålande högsommarväder, nästan lite av en värmebölja och ändå står naturen i full prakt. Träd, ängar och gräsmattor skiftar i nästan neonskimrande gröna nyanser. Det är ändå en annorlunda sommar, där hemester blivit nya modeordet och social distansering den ständiga påminnelsen.

Inte sedan spanska sjukan
Allt tog sin början omkring februari när coronapandemin eller covid-19 spreds sig över hela världen. Land efter land stängde ner i större eller mindre omfattning. Nationella folkhälsomyndigheter införde långtgående restriktioner och situationen kan och kunde beskrivas som kaotisk.
Den svenska Folkhälsomyndigheten höll dagliga radiosända presskonferenser kl 1400, där man rapporterade om läget här hemma och utomlands och om antalet dödsoffer i covid-19 för dagen.

Både nationalekonomiskt och företagsekonomiskt blev situationen katastrofal och hela branscher lamslogs fullständigt. I Sverige sjönk BNP med 8,2% under andra kvartalet jämfört med 2019. Motsvarande siffror för Spanien och Italien var 18,5% respektive 12,4%.

Inte sedan spanska sjukans härjningar 1918-1919 har en pandemi slagit så hårt mot världen, som den nu pågående infektionssjukdomen covid-19. Åren 1918–1920 tog spanska sjukan inte bara 37 000 svenskars liv; den dödade i första hand personer mellan 15 och 35 år och många levnadsår gick förlorade per dödsfall.
När det gäller coronaviruset tycks det främst skörda offer bland äldre eller sk årsrika personer med underliggande sjukdomar och funktionsnedsättningar.

Ett bruk att räkna med
Det är kring de ekonomiska och arbetssociala konsekvenserna av pandemin, som vi tänkte prata med Torsten Jansson om; en man som upplevt flera svåra ekonomiska kriser av skilda skäl, men som alltid ridit ut stormarna och hittat möjligheterna bland alla svårigheter.

Det tillhör nästan allmänbildningen, att veta att Torsten Jansson började sitt företag med att screentrycka T-shirts i familjens villakällare i den lilla byn Dingle på västkusten. Det här var i början av 1980-talet och verksamheten expanderade och växte. 1997 var det dags för en börsintroduktion och idag är New Wave Group en världsomfattande koncern med ett 70-tal dotterbolag, närmare 50-tal välkända varumärken och med försäljning i drygt 20-talet länder.

En annan milstolpe dateras till år 2005, då New Wave köpte glasbruken Orrefors, Kosta och Boda (OKB-gruppen), som då stod mitt uppe i en ekonomisk kris där konkurshotet överskuggade verksamheten. Den krisen och utmaningen tog det flera år att hantera, där det gällde att både gasa och bromsa i rätt omfattning och i rätta sammanhang. Något som vi i efterhand kan konstatera, att Torsten Jansson och hans medarbetare lyckades med. Exempelvis stängdes verksamheten vid Orrefors ner år 2013; samtidigt satsade man stort på att internationellt lansera varumärket Kosta Boda. En satsning som varit väldigt framgångsrik.

Med tiden kom Torsten Jansson och Ulrica Messing, som gifte sig med varandra 2009, att bosätta sig på den gamla bruksherrgården i Kosta. På bröllopet var Torsten självklart iklädda en vit märkesskjorta från Texet med broderad företagslogotyp.

En titt bakåt
Länsstyrelsen i Kronobergs län med säte i Växjö har gett ut en skrift med titeln; Kosta glasbruk – Kulturhistorisk guide i glasbruksmiljö. Här finns det mesta som finnas att veta om Kosta och glasbruket med. Som exempelvis att genom den plats, som idag är Kosta samhälle, gick dåtidens E4:an. Det vill säga Kungsvägen mellan Stockholm och Karlskrona. Karlskrona var i början av 1700-talet landets näst största stad, anlagd 1680.

Den läckra utställningshallen invigdes i maj 1954 av dåvarande kung Gustaf VI Adolf. Huset består av två byggnadskroppar. Den fina glastillbyggnaden, ritad av den världsberömde arkitekten och formgivaren Bruno Mathsson, byggdes 1955.
Vid utställningshallen och utspridda på bruksgården finns flera skulpturer. Ett par exempel är Vicke Lindstrands glasblåsarpipor och Kjell Engmans skulptur med ljus från 2003. Utanför hyttan står en smidesskulptur, som är ritad av glasformgivaren Bertil Vallien.

Byggnad med anor
Kosta Herrgård, brukets tvåvåningar höga huvudbyggnad, uppfördes 1758 och givetvis är de 120 små fönsterglasen tillverkade på ortens glasbruk. Väggmålningarna i nedre hallen målades av en lokal bondemålare, Peter Edberg från Lövsjö. Flygelbyggnaden eller annexet uppfördes som inspektorsbostad år 1781. Prominenta gäster i mitten på 1800-talet var bl a kung Karl XIV Johan och drottning Desirée. Herrgården tjänstgjorde under 1800-talet, som bostad för brukets chefsfamiljer och som kontor.

Lite kuriosa är att i herrgården installerades på 1950-talet Kostas första frysbox. En ny tid hade därmed börjat och konservburkarna i glas, som varit en stor produkt vid Kosta glasbruk, minskade i betydelse.

Säg det i toner
Musiklivet har en lång tradition i Kosta. Musikkåren är den äldsta bruksmusikkåren i Glasriket. Den startade 1873. Vid olika tillfällen under året kunde musikkåren förgylla tillställningar såsom midsommar, 1:a maj, nyår mm. Man övade i olika tillfälliga lokaler.
Till slut önskade sig musikkåren en egen övningslokal. Bruket skänkte marken och samhällsborna ställde upp och man hjälptes åt att bygga musikhuset. Det var klart och kunde invigas 1948; en byggnad med en säregen futuristisk framtoning.

Foto Magdalena Jonsson

Historiens vingslag
Allt började med att Kostas första glashytta byggdes år 1742. Vid en arkeologisk utgrävning av platsen, som gjordes 2006, hittade man den första hyttans ugnsbotten. Det finns idag inga synliga spår av hyttan.
Det var Anders Koskull, landshövding i Kronobergs län, och George Bogislaus Staël von Holstein, landshövding i Kalmar län, som grundade glasbruket. Rättigheterna var en förläning för deras insatser för Sverige i krig. Tanken var att glasbruket skulle sätta fart på landets svaga näringsliv. Glasblåsarna hämtades hit från Tyskland.

Det är i den här historiska metropolen, som vi ska träffa affärsmannen Torsten Jansson. Den 58-åriga entreprenören och glasbruket med sina 278 år på nacken har var för sig sett och genomlidit många kriser och tuffa utmaningar. I början av år 2020 inträffade den kanske hittills värsta av dem alla; covid-19 eller corona.

Torsten Jansson

Krisen går över
I mitten av mars gick Torsten Jansson ut i en intervju och deklarerade, att krisen kommer att gå över, men att det gäller att ha kontroll på kostnaderna och kämpa hårt för att överleva.

– Då stod i stort sett allt stilla och det var inte konstigt om många kände sig panikslagna, påpekade Torsten Jansson.
– Än så länge har vi en hög soliditet i bolagen, men fortsätter marknaden att stå stilla som nu, blir det problem med kassaflödet.

– Vi får hoppas att de olika stödpaketen kan hjälpa. Jag är bekymrad, men inte uppgiven eller toknervös, menade Torsten Jansson.

Från plus till minus
Under första kvartalet sjönk försäljningen för New Wave som helhet med 4%. Samtidigt blev rörelseresultatet – 24,1 miljoner kronor jämfört med vinst på 46 miljoner kronor samma kvartal året innan.

– Utvecklingen stämmer hyggligt med bilden för en månad sedan, men försäljningen är lite sämre än vad jag hoppats på, sade Torsten Jansson i en kommentar i slutet av april.
– Alla inställda sportevenemang är ett gigantiskt problem och efterfrågan har gått ner till noll. Andra kvartalet riskerar att bli ännu värre, om restriktionerna fortsätter.

New Wave Group Capital Market Day, August 21 2019, Stockholm.

Bromsade i tid
I mitten av juli, och bara dagar före vårt besök, presenterades preliminära siffror för årets andra kvartal. Omsättningen verkade minska med 22% till 1 314 miljoner kronor, jämfört med 1 689 miljoner kronor året innan. Rörelseresultatet minskade med 9,5 miljoner kronor till 110 miljoner, jämfört med 120 miljoner året innan. Däremot ökade rörelsemarginalen från tidigare 7,1% till 8,4%.

– Vi lyckades bromsa i tid, sade en då uppenbarligen ganska nöjd Torsten Jansson.
– När coronakrisen kom, jobbade vi hårt med att justera våra inköp, vilket vi lyckades bra med i Asien.

– Kombinationen av inbromsningen av inköp och kostnader i form av sparpaket tillsammans med en något förbättrad försäljning gav ett väldigt bra kassaflöde, konstaterade Torsten Jansson.

New Wave Group Capital Market Day, August 21 2019, Stockholm.

Återhämtningen kan bli snabb
Nu har New Waves grundare, koncernchef och storägare ändå varit med om många kriser som Sars, galna ko-sjukan, fågelinfluensan, IT-kraschen i början av 2000-talet och finanskrisen 2008/2009.
Den här gången kom nedgången mycket snabbare och har på grund av alla nedstängningar och myndighetsrestriktioner fått helt andra konsekvenser.

– Fast chansen till en snabb ekonomisk återhämtning, tror jag, är större nu än under tidigare kriser. Den här krisen utlöstes inte av något fundamentalt fel i ekonomin, tvärtom och därför ser de framtida förutsättningarna helt annorlunda ut, påpekar Torsten Jansson.

Visserligen kommer många företag att gå omkull, men det kommer också att finnas utrymme för strukturella förändringar i form av förvärv och sammanslagningar. Det kommer också att vara viktigt att fundera på framtiden och vad som kommer att bestå och vad som kommer att förändras.

Sälj, sälj, sälj
Vi möter Torsten Jansson på hans hemmakontor i annexet till bruksherrgården, där han sitter bakom dataskärmen. I rummet intill sitter hustrun och livskamraten Ulrica, även hon strängt upptagen av arbete.

– Mycket kommer säkerligen att bli förändrat, men det är då det gäller att hålla fokus på säljarbetet.
– Det är ett tufft arbete idag, men viktigare än någonsin. Säljarrollen är förändrad i skuggan av internet, där all information om i princip allt hela tiden finns tillgängligt, säger Torsten Jansson.

– Det handlar om att bygga relationer, se till kundens totala behov och framför allt prioritera de små och medelstora slutkunderna. Det är där det finns stora och varierande behov av produkter och tjänster; samtidigt som besluten fattas snabbt och smidigt.

Enligt Tillväxtverket finns det idag ca 1,2 miljoner företag i Sverige. Flertalet av dessa, drygt 96%, är småföretag med färre än 10 anställda. Små och medelstora företag (0-249 anställda) utgör tillsammans 99,9% av samtliga företag och svarar för drygt 65% av antalet anställda.

Bilder från showroomet i Göteborg

En ny tid …
Coronakrisen har lett till omfattande restriktioner som social distansering och hålla avstånd, stanna hemma vid minst symtom, undvika att besöka riskgrupper och så distans- eller hemmaarbete. Mer än hälften av de anställda inom den offentliga sektorn har arbetat hemifrån och meningarna är många och delade om fördelar och nackdelar med distansarbete.
Somliga hävdar att distansarbete ökar arbetseffektiviteten och den individuella friheten. Andra menar att IT-säkerheten riskeras, att medarbetarna kan drabbas av psykisk ohälsa och att det blir svårare att leda och fördela arbetet.

Många studier har påbörjats och vi kan förvänta oss än fler forskningsprojekt kring distansarbetet och dess konsekvenser.

– Vi har framför allt använt oss av korttidspermittering och distansarbete, för att både klara företagandet och samtidigt minimera risken för smittspridning, säger Torsten Jansson.
– När det gäller arbetsrutiner kommer vi säkert att få se många och bestående förändringar i form av minskat resande, färre personliga och ett ökat antal digitala arbetsmöten och forum.

– Det behöver inte vara av ondo; tvärtom ger det möjligheter till förnyelse och smarta innovationer. Ett minskat resande är också något som ligger i linje med vårt och andra företags arbete för ett sundare hållbarhets- och miljötänkande i den praktiska vardagen.

När Torsten Jansson utvecklar sina synpunkter, anar vi att han har en vision bortom dagens allmänna oro och osäkerhet. Han ser personliga relationer i ett vidare perspektiv, där gåvor och presenter, uppmuntringar och personifieringar kommer att få en än större betydelse framöver. I hans värld är det bara den egna fantasin som sätter gränser.
Vi kom att tänka på den amerikan som utsågs till USAs bästa bilförsäljare och varför förklarade han med; 1) Make friends, 2) Sell cars and 3) Earn money. Enkelt och närmast självklart.

… men mycket består
När det gäller hållbarhet, miljöfrågor, energitänkande och CSR (Corporate Social Responsibility) ligger New Wave långt fram och har gjort så under lång tid. Även när det gäller globalisering har koncernen stora kunskaper och erfarenheter. Redan år 1992 öppnade man ett inköpskontor i Shanghai.
Något som resulterade i att man genom större inköp kunde förhandla sig till bra priser på allt från T-shirts och piké-tröjor till joggingoveraller, seglarjackor och mycket annat. Tillgången till bra varor till bra priser och leveranssäkerhet och bra kundservice var och är en stark konkurrensfaktor för New Wave.

– Jag tror, att på sikt kommer vi att se få förändringar när det gäller globaliseringen. Fortfarande kommer mycket av produktioner att ske där man kan tillverka kvalitetsmässigt bra produkter till konkurrenskraftiga priser, förklarar Torsten Jansson.
– Inom våra branscher kommer det inte att vara många som plockar hem produktionen till Sverige. Trots eventuella fördelar är det fortfarande för dyrt och kostsamt. Dessutom arbetar i stort sett alla företag med att ständigt förbättra situationen i producentländerna vad gäller hållbarhet, miljö och inte minst CSR och arbetsförhållandena i fabrikerna.

Rollerna består
Inte heller tror Torsten Jansson att rollerna mellan de olika leden i affärslivet kommer att förändras nämnvärt. Det kan variera beroende på bransch, olika aktörer och tillfälliga förutsättningar.

– Det viktiga är att skapa nöjda kunder, att generera en god lönsamhet i det egna företaget och att agera på ett seriöst och affärsetiskt korrekt sätt, menar Torsten Jansson.
– Det handlar om kvalitet, pris och etik i dess bredaste bemärkelse. Inte om strikta och stelbenta roller. Det är ändå så att man ska koncentrera sig på att göra det man är bäst på … det vinner alla parter på.

Samtalet går från det ena ämnet till det andra. Från miljö och globalisering till mässor, upphandlingar och branschfrågor.

– När det gäller offentliga upphandlingar finns det mycket som behöver ändras och förbättras. Idag är det ett för krångligt, tidsödande och komplicerat förfarande, som dessutom är ganska rättsosäkert, menar Torsten Jansson.
– Det skulle kunna förenklas, samtidigt som risken för orättvisor och korruption minskar och möjligheten till besparingar av offentliga kostnader skulle kunna öka.

– Den omfattande administrationen i kombination med fokus på lägsta pris och därmed sämre kvalitet innebär ett slöseri med offentliga medel.

En enad bransch
Inom branschen för profilmedia finns det två, vad vi kan kalla, branschföreträdande organisationer; SBPR (Svensk Branschförening för Profil- och Reklamprodukter) och PWA (Promotion Wholesalers Association); den ena säger sig representera återförsäljarledet och den senare menar sig representera grossistledet.
Trots olika försök har man aldrig lyckats enas om en enda organisation, som på ett kraftfullt sätt både kan företräda branschen i sin helhet och dessutom driva, för hela branschen, viktiga frågor i olika sammanhang.

Under 2019 räknar man med att produktmedia omsatte närmare 7 miljarder kronor, vilket också innebär att branschen bör representeras av en stark branschorganisation som kan ena branschen och med framgång driva dess frågor i en rad sammanhang.

– Jag tror, att vi har mycket att vinna på att kunna visa upp en enad front i en rad olika frågor och kraftfullt driva frågor som skapar bättre förutsättningar för hela vår bransch, menar Torsten Jansson.
– Under många år verkar det som om vi inte ens lyckas förenas i en gemensam syn på branschmässor och liknande evenemang, som i förlängningen skulle kunna innebära en ökad marknad för hela branschen.

– Som bransch måste vi kunna visa oss seriösa och drivande i gemensamma frågor.

– Jag ser kedjorna inom branschen som lite av föredömen, inte minst vårt New Wave Profile och deras devis; Be Your Brand. När vi kan se varandra mer som kollegor och mindre som konkurrenter, även om vi är det, så kommer vi att skapa förutsättningar till en kraftig marknadstillväxt.

Blott en dag …
När samtalet sedan tagit slut eller tagit slut … det kunde säkert pågått i flera timmar, men vi insåg att det vänliga, omtänksamma och ständigt leende intervjuoffret kunde ha annat att göra än att konversera oss. Han har en världskoncern att bry sig om och många kontakter får ske på nattliga timmar eller tidigt i morgongryningen.
Som så många gånger när jag avslutat en intervju eller ett samtal, känner jag en sång eller melodi inom mig. Nu är det Lisa Sandells psalm; Blott en dag ett ögonblick i sänder …

För så är det när man träffar Torsten Jansson. Hans lugn och vänlighet, hans kloka ord och eftertänksamma resonemang blir som balsam för själen. Han om någon tar ett ögonblick i sänder, för att kunna ge allt när det behövs som mest. Tänk om man hade den gåvan …

https://www.folier.se/?utm_source=screenmarknaden&utm_medium=webannons&utm_campaign=allman