Minskade medieinvesteringar   Bild; Sveriges mediebyråer

Minskade medieinvesteringar

Publicerad
2020-10-13
Skribent
Redaktionen
Ämnen
Ekonomi

Medieinvesteringarna, förmedlade via Sveriges Mediebyråers medlemmar, minskade med 28% i september 2020, jämfört med september 2019. Investeringarna under månaden motsvarar över 1,2 miljarder kronor.

(Klicka på bilden för att öppna en större)

Samtliga mediekategorier, förutom Övrigt, uppvisade negativ tillväxt. Bio var den kategori som backade mest med 82,6%. Dessutom backade flertalet breda massmedier och de samlade Print-kategorierna minskade med 26%. Under september 2020 var medieinvesteringarna större i sociala medier än i alla printkategorier tillsammans.
Kategorin TV backade med 32,4%, Utomhus/trafikreklam med 43,5%, radio med 25,5% och Direktreklam/annonsblad med 46%.

– Medieinvesteringarnas nedgång ser ut att accelerera i september, men på grund av flera faktorer är den reella nedgången mindre, förklarar Daniel Eriksson, styrelseordförande på Sveriges Mediebyråer.
– Det beror dels på en periodiseringseffekt, men även på att årets siffror möter rekordnivåer från september 2019. En mer rättvisande jämförelse är mot september 2018, då landar månadens medgång på 14%.

– Siffran visar att investeringarna fortsätter att falla, men inte i lika stor omfattning som under våren och den begynnande återhämtning som vi har kunnat se under sommaren håller i sig.

Hittills i år har de totala medieinvesteringarna minskat med 22,2%, vilket motsvarar mer än 2,5 miljarder kronor.

https://www.folier.se/?utm_source=screenmarknaden&utm_medium=webannons&utm_campaign=allman