Marknaden för tryckpapper kollapsar   SCAs anläggning vid Ortviken, foto Bergslagsfoto AB

Marknaden för tryckpapper kollapsar

Publicerad
2020-10-20
Skribent
Redaktionen
Ämnen
Ekonomi

Den papperstyp, som används till produktion av bl a dagstidningar, direktreklam och trycksaker, kallas för tryckpapper. Marknaden för denna papperstyp har nu gått från att falla dramatiskt, till att totalkollapsa. Detta rapporterar Danske Bank i sitt nyhetsbrev.
Under våren sjönk efterfrågan på tryckpapper med över 30% och totalt tre pappersbruk för tryckpapper läggs ned vid årsskiftet 2020-2021. Totalt försvinner en fjärdedel av den nordiska produktionskapaciteten.

– Pappersbruken har den senaste tiden utnyttjat ca 70% av sin kapacitet och det är såklart inte en hållbar situation, säger Johan Freij på Danske Bank Sverige.
– Med fortsatt digitaliseringstrend och vikande efterfrågan under corona-pandemin blöder pappersproducenterna och tvingas nu till stora omställningar.

Förlorade arbetstillfällen
I Sverige beslutade nyligen SCA att lägga ner pappersenheten vid Ortviken, Sundsvall och i Finland läggs samtidigt Stora Ensos bruk i Oulu och UPMs pappersbruk i Kaipola ned.
Sammanlagt minskar den totala produktionskapaciteten med ca 2,6 miljoner ton, vilket motsvarar hela 24% av Nordens totala kapacitet. Det betyder att ungefär 1 500-2 000 arbetstillfällen kan försvinna i norra Sverige och Finland.