Förpackningsjätten tecknar avtal med stadion

Förpackningsjätten tecknar avtal med stadion

Publicerad
2020-10-28
Skribent
Redaktionen
Ämnen
Miljö

I ett nytt samarbete mellan Stora Enso och Olympiastadion i Helsingfors, Finland ska man främja användningen av förnybara material och cirkulära lösningar. Detta för att utveckla en miljövänlig verksamhet, med låga koldioxidutsläpp på Olympiastadion.
Det handlar dels om att man ska lägga fokus på att använda förnybara material i exempelvis förpackningar för hämtmat, dels om att återvinna material för att ge högkvalitativ träfiber ett nytt liv i produkter på stadion.

Koldioxidneutralt till 2035
Olympiastadion arbetar för att Helsingfors ska vara koldioxidneutralt till år 2035, i enlighet med Helsingfors Stads strategi 2017–2021. Cirkulära lösningar möjliggörs tack vare samarbete med olika partners till Olympiastadion. Stora Ensos portfölj av förnybara material och kunskap om miljövänliga och cirkulära lösningar, utnyttjas i samarbetet.

– Förnybara material är oerhört viktiga i övergången från en fossilbaserad värld, till en cirkulär ekonomi och genom samarbetet med Olympiastadion kan vi visa på fördelarna i praktiken, säger Hannu Kasurinen på Stora Enso.
– Konsumenterna får tillfälle att besöka en cirkulär verksamhet med låga koldioxidutsläpp och kan bidra till hållbarhet genom att se till att material återvinns.

Förpackningar tillverkade av förnybara material har hög återvinningsgrad i hela Europa och har ofta lågt koldioxidavtryck, vilket minskar ytterligare när de återvinns.
Helsingfors Olympiastadion är en perfekt plats för att testa cirkulära koncept i hela värdekedjan, från val av förnybara och cirkulära material till insamling, sortering och återvinning av använt material.
Genom att göra nya produkter av använt material får värdefullt råmaterial ett andra liv. Stora Enso kan exempelvis återvinna högkvalitativ fiber i de pappersmuggar som används på stadion till nya produkter.