Norrlandstryckeri expanderar   Lennie Nylén och Roger Broberg; VD på Original Tryckeri respektive tidigare VD på Nya Tryckeriet i Lycksele

Norrlandstryckeri expanderar

Publicerad
2020-09-11
Skribent
Redaktionen

Det Umeå- och Sundsvallsbaserade tryckeriet Original Tryckeri, övertar nu konkursboet för Nya Tryckeriet i närliggande Lycksele. Dessutom ingår det lokalt uppskattade annonsbladet; Lycksele Annonsblad. Avtalet om övertagandet tecknades måndagen den 7 september.

– Tillsammans med näringsliv och organisationer i Lycksele hoppas jag att vi kan utveckla och säkra framtiden för både tryckeriet och annonsbladet, säger Lennie Nylén, VD på Original Tryckeri.

Verksamheten beskrivs som lösningsorienterad och nytänkande, med lokal närvaro i Umeå och Sundsvall. Lennie Nylén tror starkt på den lokala närvaron, vilket har motiverat Original Tryckeri att växa till ytterligare en ort.

Mer omfattande erbjudande
Original Tryckeris övertagande innebär att utbudet av trycksakstjänster i Lycksele blir mer omfattande. Nu utökas tjänsterna med allt från kopieringstjänster,
Accidenstryck och ritningshantering, till skyltar, inredningstryck, utställnings- och butiksexponering. Samordningsfördelarna gör verksamheten konkurrenskraftig.

– Kunderna kommer möta medarbetare som de redan känner och som kan ge råd om trycksaker inom hela företagets utbud, berättar Lennie Nylén.

Specialisering mot digitaltryck
Produktionen i Lycksele blir specialiserad mot digitaltryck med snabba ledtider. Dessutom kommer hela Västerbottens inland få närmare till företagets erbjudande, vilket på sikt kan leda till en utveckling av tryckeriet i Lycksele.

– Tryckeriet blir kvar, men ändringar i bemanning är oundvikligt. På sikt är ambitionen en utveckling av verksamheten och fler medarbetare, säger Lennie Nylén.

Nya Tryckeriet i Lycksele kommer nu byta namn till Original Tryckeri, vilket gör det tydligt för både medarbetare och kunder. Däremot kommer annonsbladet även i fortsättningen heta Lycksele Annonsblad.

– Vi vill jobba som en enhet och erbjuda kunderna absolut bästa service och kvalitet. Det ska inte vara någon skillnad i vilken ort våra kunder besöker oss eller tar kontakt på annat sätt, avslutar Lennie Nylén.