Nytt nordiskt skyltsystem

Nytt nordiskt skyltsystem

Publicerad
2020-09-10
Skribent
Redaktionen

Mitt i sommaren smyglanserades ett Norden-gemensamt skyltsystem för avfallssortering. Ett tiotal kommuner aviserade redan vid smyglanseringen att de kommer att börja använda systemet inom kort.
Från och med den 1 juli 2020 finns de nya skyltarna tillgängliga för kommuner och producenter. Målet är ökad återvinning och ökade möjligheter att nå en cirkulär ekonomi. Den nya nordiska märkningen är framtagen av Avfall Sverige och deras nordiska branschkollegor.

Det nya skyltsystemet har utvecklats, för att vara tillgängligt och lätt att förstå för alla. Experter har rådfrågats, för att fånga upp olika perspektiv och behov rörande synbarhet, färg, form, symbolik och språk.
Ett mer enhetligt, tillgängligt och gemensamt skyltsystem för hela Sverige och Norden kommer att öka mängden avfall, som sorteras till återvinning, och det vinner alla på, inte minst vår miljö.