Ljusning för medieinvesteringarna

Ljusning för medieinvesteringarna

Publicerad
2020-09-08
Skribent
Redaktionen
Ämnen
Ekonomi

Medieinvesteringarna, förmedlade via Sveriges Mediebyråers medlemmar, ökade med 1,5% under augusti, jämfört med samma period föregående år. Månadens vinnare blev radio, online video och sociala medier.
Totalt förmedlades det närmare 990 miljoner kronor under augusti .

Som en följd av covid-19 har 2020 varit ett tufft år för medieinvesteringarna och samtliga mediekategorier har uppvisat negativ tillväxt. Augusti 2020 blev däremot en liten vändning för medieinvesteringarna som under månanden uppvisade en positiv tillväxt om 1,5%.

– Medieinvesteringarnas kraftiga nedgång mattades av i augusti. Givet kalendereffekt är det fortfarande minussiffror, men det finns tecken på återhämtning. Dock är det fortsatt tungt för printkategorierna som totalt sett minskade med 29% under augusti och speciellt dagspress kväll med hela 56,6%, säger Daniel Eriksson, styrelseordförande på Sveriges Mediebyråer.

– Bara under årets sju första månader har tidningarna tappat närmare 270 miljoner kronor i annonsintäkter från mediebyråerna. Vi kommer sannolikt att få se ytterligare nedskärningar, nedläggningar och konsolidering från dags-och-populärpressen under hösten – de digitala annonsintäkterna väger inte upp det man tappar i print.

Den mediekategori som backade mest under augusti 2020, bortsett från bio, var dagspress kväll som uppvisade en negativ tillväxt om 56,6%. Sett till hittills i år står DR/Annonsblad för den största minskningen med en negativ tillväxt om 39,9%.

– Under augusti blev radio, online video och sociala medier de stora vinnarna och samtliga gjorde all-time-high för en augustimånad. Under pandemin har det skett en snabb förändring av mediekonsumtionen där både online video och sociala medier har ökat kraftigt, och medieinvesteringarna följer efter, säger Jochum Forsell, senior partner, Hear Mediebyrå.

– Utomhus/trafikreklam hade återigen en svag månad. Under sommaren har vi fortfarande rört oss mindre utomhus – det gäller både på gator och torg, i shoppingcentrum och i kollektivtrafiken. Men i takt med att allt fler är på sina arbetsplatser och att vi rör oss ute mer obehindrat, ser vi tecken på att utomhusköpen kan vara på väg tillbaka under hösten.