Digitala verktyg kan ge färre returer   foto; June Witzøe

Digitala verktyg kan ge färre returer

Publicerad
2020-09-29
Skribent
Redaktionen
Ämnen
Ekonomi

I takt med en växande e-handel ökar samtidigt antalet returer. Ofta fraktas returer från onlineköp långväga när de returneras. Något som varken är bra för klimatet eller för e-handlarna. Flera bolag har därför vidtagit åtgärder, för att minska antalet varor som skickas tillbaka.
Best Transports nya undersökning visar, att problemet fortfarande är utbrett; hela 43% av svenskarna har returnerat en vara det senaste året. Kvinnor i åldern 18–40 år är de som i högst utsträckning beställer hem varor som de sedan inte behåller.

– En ökad e-handel har resulterat i att provrummen har flyttat in i hemmen och många väljer att beställa hem samma plagg i flera olika storlekar.
– Här kan digitala verktyg, för att mäta storlekar göra en stor skillnad och det är därför något vi rekommenderar till våra kunder, säger Niklas Knight, VD på Best Transport.

– Parallellt med returfrågan behöver e-handeln arbeta med val av emballage, så att rätt förpackningsstorlek används. På så vis minskar vi mängden luft som transporteras, vilket också gör en stor skillnad för klimatet.

När fler handlar online, samtidigt som e-handlare erbjuder fri frakt och fria returer, blir frågan om hur man minskar antalet returer än mer aktuell. En möjlighet är digitala verktyg, för att uppskatta storlekar, enligt 35% av de som deltog i undersökningen. Alternativt, enligt 21%, att fler fysiska showrooms skulle finnas tillgängliga i människors närmiljö eller att returer kostar mer än de gör idag (22%).