Styrkan i att vara fler

Styrkan i att vara fler

Publicerad
2020-08-24
Skribent
Redaktionen
Ämnen
Reportage

Det sägs ofta att ensam är stark, men det låter så ödesmättat och negativt. Det är troligare att det finns en styrka i att vara fler. I den här och kommande artiklar ska vi presentera några kedjebildningar i branschen, för att belysa deras roll och betydelse för medlemsföretagen.

Text – Lars Knapasjö
Foto – Elmer Törnquist

Först ut på plan är Skyltstället. Andra kedjor vi ska göra nedslag hos är 4Sign, New Wave Profile, Arkitektkopia och Fronta. Fast vi börjar alltså hos Skyltstället i Borlänge, där huvudkontoret ligger.

Från golf till skylt
Efter att ha arbetat som greenkeeper i Barcelona under flera år längtade Samuel Eriksson hem. Det började med en managementutbildning på Cruyff Institute Sverige, som vänder sig till personer som varit professionellt aktiva inom idrotten. Sedan blev det dags för Samuel och hans två bröder Rickard och Pontus att se sig om efter intressanta affärsidéer.

Man letade efter ett företag med någon form av produktion inom en bransch med utvecklingspotential och med en ägare, som stod i begrepp att pensionera sig. Bröderna sökte brett över hela landet, men slutligen föll valet på ett företag som fanns på hemmaplan i Borlänge; Skyltstället som startades redan 1985. Nu köptes det år 2011 av brödernas gemensamma Eriksson Business Group AB.

Samuel Eriksson

Fokus på sälj
I sin research hade bröderna kunnat konstatera, att skyltbranschen, både i Sverige och internationellt, präglades av små lokala tillverkningsenheter. Tanken var att försöka få till en centraliserad produktion med lokala aktörer som prioriterade kundrelationer och säljprocessen.

– Tanken på ett franchisekoncept fanns i princip med från början och här hade vi hjälp av en expert på området; Christian Hedberg och hans företag; Next Strategies, berättar Samuel Eriksson.
– Alternativet var att växa genom att förvärva andra företag i skyltbranschen.

– År 2013 öppnades det första franchisedrivna kontoret och det i Stockholm. Idag finns Skyltstället på 30 orter med 20 företagare, entreprenörer och franchisetagare.

Skyltstället är nu etablerade från Östersund och Sundsvall i norr till Malmö i söder. All produktion är outsourcad och man arbetar med åtta huvudleverantörer; alla i Sverige förut en i Baltikum. Bland dem finns gotländska SweProd, som Screen&Marknaden besökte för ett par år sedan.

Allt bredare
Totalt har Skyltstället 40 medarbetare och prognosen för 2020 är en omsättning runt 75 miljoner kronor. Samuel Eriksson är koncernchef med ansvar för kedjans framtid och affärsutveckling, medan Rickard Eriksson är VD och svarar för driften. Pontus Eriksson sköter ekonomin inom hela Eriksson Business Group AB.

– Vi hade ett bra Q1, men på grund av coronakrisen har Q2-3 gått sämre, säger Samuel Eriksson.
– Ändå har vi under den här perioden öppnat kontor i både Östersund och Sollentuna och fler nya kontor är på väg under hösten.
– Samtidigt anar vi att det kan komma något positivt ut ur det hela. Exempelvis har vi fått en ökad efterfrågan på olika typer av skyddsprodukter, märkningar och varningsskyltar.

– Framtiden kommer att bli annorlunda. Företag kommer att läggas ner och flytta; allt innebär ett ökat exponeringsbehov och då finns vi på plats.
– Vi kommer att se nya digitala arbetssätt, effektivare säljträffar, nya rutiner och funktioner. Minskad globalisering kan betyda ökad lokal business.

Typiskt för en nöjd kund, och Skyltstället verkar ha gott om sådana, är att kunden vill ha mer av den leverantör man litar på. Därför har Skyltstället i allt större utsträckning utvecklat sig som helhetsleverantör med produkter och tjänster som ligger utanför skyltsegmentet.

– Även om huvudfokus är på skyltar i yttre miljö, så löser vi alltid kundens alla önskemål. Visserligen handlar det inte om några stora volymer vid sidan av skyltarna, men det viktiga är att vårda kundrelationen.

Mycket kvar
I dagsläget finns Skyltstället bara i Sverige, men det finns framarbetade planer på en internationell expansion. Som entreprenör blir Samuel Eriksson aldrig nöjd; det finns alltid mycket kvar att utveckla.

– Skyltbranschen är inte unik och det finns mycket att lära från andra områden och branscher, påpekar Samuel Eriksson.
– Att vara ensam företagare idag är ingen styrka, utan riskfyllt. Förändringens vindar blåser snabbt och som egen är man lätt utsatt. Styrkan ligger i att vara fler.

– Det finns alltid alternativ och innan man bestämmer sig för att exempelvis gå med i en kedja, ska man göra noggranna bedömningar av möjligheter och effekter.

Skyltstället har en värdegrund som bygger på tre nyckelord som innebär att man är; Tillgängliga, Lösningsorienterade och Ärliga. Det gör att man t ex alltid presenterar två alternativ på lösningar för kunden.

– Skyltmarknaden i Sverige ligger på ca 5 miljarder kronor grovt räknat, säger Samuel Eriksson.
– Om branschen skulle bli aktivt mer säljdrivande skulle marknaden troligen kunna fördubblas, vilket skulle skapa förutsättningar för en kraftigt ökad lönsamhet.

Vid sittande bord
Genom åren har Skyltstället också utvecklat bl a ett unikt affärssystem Skysales, som rymmer hela säljprocessen; från säljmöte och offert till order och fakturering och som gör det möjligt att ge ett pris redan vid sittande bord. Dessutom kan man ta del av all den tekniska och praktiska information som kan tänkas behövas.

En annan innovation är möjligheten för kunden att hyra sin skyltlösning och på så sätt vara säker på att den alltid håller högsta kvalitet.

– Vi arbetar också med att hyra ut våra skyltobjekt till kunderna och tillsammans med våra utvalda leverantörer, tar vi fullt ansvar och tillgodoser kundernas specifika behov av både exponering, service och underhåll.

Lönsamt koncept
Allt talar för att branschens olika kedjor i framtiden kommer att expandera. Kanske olika mycket beroende på hur man nischar sig och vad man har att erbjuda sina medlemmar.

– Vi vill fokusera på att våra medlemsföretag ska ha en ökad lönsamhet på en växande marknad och tillgång till ett brett produktsortiment av hög kvalitet, poängterar Samuel Eriksson.
– Vi ska också förse dem med effektiva säljverktyg, ett vinnande varumärke och central administrativ uppbackning. Tillsammans skapar vi framgång.

När vi lämnar de fräscha lokalerna på Nygårdsvägen 19, som huvudkontoret för Skyltstället delar med den lokala franchisetagaren, har vi med oss en känsla av positivism och framtidstro.
Jag kommer på mig själv att nynna på en gammal hitlåt från 1983; Together We are Strong med Mireille Mathieu och Patrick Duffy. Kärlek och gemenskap kan uttryckas på många olika sätt, tänker jag och nynnar vidare.