Medieinvesteringarna under sommaren   Bild; Sveriges mediebyråer

Medieinvesteringarna under sommaren

Publicerad
2020-08-11
Skribent
Redaktionen
Ämnen
Ekonomi

Medieinvesteringarna, förmedlade via Sveriges Mediebyråers medlemmar, minskade under juni och juli med totalt 22,9% motsvarande drygt 400 miljoner kronor, jämfört med samma period föregående år.
Investeringarna backade på bred front under sommaren – med undantag från; online video, radio, sociala medier och TV som ökade något under juni.
Tuffast hade kategorin dagspress kväll som backade med 52% under sommarmånaderna. Totalt förmedlades under juni och juli över 1,3 miljarder kronor.
Sedan årsskiftet har de totala medieinvesteringarna minskat med över 2 miljarder kronor, eller 23,9 procent. Med ett sex månaders rullande medelvärde är investeringarna nere på 2009 års nivåer.

– Medieinvesteringarna fortsätter att backa. Nedgången under sommaren är dock något mindre än under april och maj, då nedgången låg på 35-50 procent. Även om vi inte kan tala om någon återhämtning ännu kan vi i alla fall notera att nedgången är mindre än tidigare – trots att jämförelseperioden 2019 var stark. De närmsta månaderna kommer att visa huruvida marknaden är på väg mot en återhämtning, säger Daniel Eriksson, styrelseordförande, Sveriges Mediebyråer.

 

Källa; Sveriges Mediebyråer

https://www.folier.se/?utm_source=screenmarknaden&utm_medium=webannons&utm_campaign=allman