Står sig mot E-handeln

Står sig mot E-handeln

Publicerad
2020-07-09
Skribent
Redaktionen
Ämnen
Ekonomi

I en ny rapport från HUI Research poängterar man det faktum, att trots butiksstängningarna, går det vissa köpcentrum riktigt bra. Externt belägna storbutikscentrum och outletcentrum som står sig bra mot E-handeln, men även urbana stadsdelscentrum, som erbjuder ett noga valt utbud nära hemmet, utvecklas bra.
Tillsammans med Nordic Council of Shopping Centers, har HUI genomfört en kartläggning av Sveriges köpcentrum och handelsområden; publicerat i rapporten Svenska Köpcentrum 2020. Slutsatsen är att olika slags köpcentrum har helt olika omsättningsutveckling.
Citygallerior och bostadsområdescentrum minskade med 3% vardera, medan externcentrum backade med 1%. Bland vinnarna finns storbutikscentrum och outletcentrum med en omsättningsökning om 7 respektive 4%. Även urbana stadsdelscentrum och handelsområden hade en stark utveckling med 3%.

– Svenskarnas dragning till lågpriskoncept har gjort bilburen lågprishandel till årets vinnare. På andraplatsen har vi urbana stadsdelscentrum som erbjuder ett väl utvalt utbud nära hemmet, säger Monica Bruvik, HUI Research.

Rapporten beskriver också hur köpcentrum och butikskoncept just nu transformeras, för att erbjuda en större nytta för konsumenterna i en tid när detaljhandeln genomgår en stor förändring. Framtidssatsningar görs på allt från dagligvaror och lågpris till varumärkesbutiker och cirkulära koncept.

– Hyresgästmixen på olika destinationer justeras kontinuerligt, för att utbudet ska vara anpassat till konsumentbeteendet, vilket nu förändras i allt snabbare takt, säger Kajsa Hernell, VD på Nordic Council of Shopping Centers.

Läs rapporten på; https://ncscnordic.org/blog/swedish-shopping-centers-2020/