Oväntad strategi ger företag uppmärksamhet

Oväntad strategi ger företag uppmärksamhet

Publicerad
2020-07-13
Skribent
Redaktionen

Städer blir allt mer befolkade och skapar ett myller av såväl butiker och människor, som information och reklam. Fast vad är det som krävs, för att kunna nå fram i det stora sorlet och hur påverkar den nya stadsbilden våra närmiljöer och vårt medvetande som människor?
Några av svaren, som vi söker efter, finns kanske mitt framför oss, runt om i städerna såväl som på landsbygden.
Arkitekturen i våra städer runt om i landet präglas av oss människor. Det är vi som bestämmer hur våra städer ska se ut. Men alla val är kanske inte lika medvetna och mycket av det som påverkar utseendet på städerna, kanske uppstår av en ren tillfällighet. Blommor, ljus, statyer och dylikt påverkar alla stadsbilden men onekligen finns det även andra föremål som utgör minst lika stor påverkan både på gott och ont.

Busshållsplatser, informationstavlor eller skyltar kan också påverka det övergripande intrycket i en stad. Om man tar skyltar som ett exempel, kan dessa utgöra en stor del. Allt eftersom fler människor färdas i staden behövs också tydligare information, i form av skyltar, som gör att fotgängare, bilister och cyklister kan orientera sig enkelt.

Stadens skyltar gör skillnad
Men även butikerna och näringslivet är beroende av att kunna göra sig sedda, förslagsvis genom att marknadsföra och informera om sig själva på skyltar som sätts upp på väl utvalda platser runt om i staden. Bara att få lov att hänga upp sina skyltar för reklam eller information kan bli dyrt och sysselsätter en hel bransch. Samtidigt utgör skyltarna en stor del av stadsbilden och i samma grad påverkas den av skyltarna.
Om man tänker efter är det genom reklamen man förmedlar sitt budskap som företag. Om man vill göra sig synlig i en viss målgrupp kan något så enkelt som designen förmedla en viss känsla. Exempelvis kan en skylt i retrodesign förmedla ett hipsterbudskap eller en bohemisk känsla och beroende på vilken målgrupp, man som företag vill etablera sig i, är såklart valet av reklam helt avgörande.

Förändringen – nu och då
Om man blickar tillbaka ett antal år fanns en helt annan typ av restriktioner när det handlade om vad man fick lov att sätta upp för typ av reklam- och informationsmaterial. Det fanns tydliga och strama regler för hur denna typ av material skulle se ut och hur mycket den fick synas. Det skapade i sin tur en helt speciell epok av design och en stilperiod inom grafisk formgivning.
Något som flera år senare kom att bli mycket populärt, särskilt i form av affischer av gamla reklamskyltar eller informationsblad. Helt plötsligt var de gamla skyltarna i våra städer viktigare än någonsin och började säljas på auktioner och loppmarknader till svindlande priser.
Alla ville ha en liten affisch eller reklamskylt från förr i tiden att hänga upp hemma i vardagsrummet. Den stora förändring som har skett, inte bara stilistiskt, men också vad som har blivit och har varit socialt accepterat bland befolkningen i städerna såväl som på landsbygden.