Optimera inställningarna virtuellt   Björn Sjöstrand, foto Karlstad Universitet

Optimera inställningarna virtuellt

Publicerad
2020-07-15
Skribent
Redaktionen
Ämnen
Print & mer

I ett nytt forskningsprojekt har forskare vid Karlstads universitet tagit fram en virtuell pappersmaskin, med möjligheten att testköra och optimera driften i en virtuell miljö. Det betyder med andra ord att industrin kan spara pengar på dyra produktionsstopp.

– Det är nu möjligt att köra pappersprocessen helt virtuellt, utan dyr utrustning, för att ta fram varje pappersmaskins optimala inställningar, säger Björn Sjöstrand på Karlstad universitet.
– Det virtuella pappersmaskinen medför möjligheter att spara på miljön, vilket även sparar pengar för företagen. Optimeringen går ut på att, med en vanlig dator, avgöra hur pappersmaskinen ska köras.

En miljövinst
Papperstillverkningen är en stor och viktig industri i Sverige, som förbrukar stora mängder energi. Genom att använda modeller för de olika delarna av en pappersmaskin, tillsammans med varandra, har forskarna lyckats ta fram ett sätt att köra hela pappersmaskinen virtuellt i en dator.
De har utvecklat en helt ny modell för den första delen av pappersmaskinen. Sedan använt den tillsammans med modeller för de andra delarna av maskinen. Modellen av pappersmaskinen som helhet, som presenteras i Björn Sjöstrands avhandling, ger papperstillverkare möjlighet att optimera sina maskiner utan att störa produktionen, eftersom det nu går att göra i en vanlig dator.

– Det är extremt dyrt att störa tillverkningsprocessen, varje timme utebliven produktion är kostsamt för företagen, säger Björn Sjöstrand.
– Det är även både dyrt och svårt att få till bra tester i laboratoriet. Nu kan forskare och producenter, utan att behöva störa produktionen eller lägga dyrbar tid i laboratoriet, testa hur varje pappersmaskin ska köras för att få högsta möjliga effektivitet.

Här hittar du Björns avhandling; http://kau.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1378560&dswid=-1773

https://www.folier.se/?utm_source=screenmarknaden&utm_medium=webannons&utm_campaign=allman