Nytt svenskt innovationscentrum för material   Emaballators lokaler, foto Patrik Svedberg

Nytt svenskt innovationscentrum för material

Publicerad
2020-07-07
Skribent
Redaktionen
Ämnen
Förpackning

Sverige får ett nytt innovationscentrum för förpackningslösningar i och med att ett Emballator-företag, i Herenco-koncernen, ska utveckla nya, hållbara material och förpackningar för framtiden.

– Vi ska bidra till kundernas hållbarhetsarbete. Vi kommer att jobba mycket med livscykelanalyser och alternativa material, säger Ulf Nicklasson, VD på Emballator Plastics & Innovations.

Emballator Plastics & Innovations, som är en del av Emballator-gruppen, har fokus på plast och aluminiumförpackningar. Sedan den 1 april driver de ett Innovationscentrum i Ljungby, Småland. Avsikten är att samordna och förstärka bolagsgruppens erbjudande inom förpackningsindustrin genom innovation och produktutveckling.

– Varje bolag bedriver idag kundanpassad produktutveckling och det ska vi fortsätta att göra. Men genom att knyta samman vår gemensamma kompetens kan vi erbjuda våra kunder en ännu bättre totallösning, konstaterar Ulf Nicklasson.

Ulf Nicklasson är i grunden kemiingenjör och har lång erfarenhet av material och innovationsutveckling inom plastindustrin. Närmast kommer han från en VD-tjänst inom livsmedelssektorn.

Ulf Nicklasson,
foto Nurel Kosolu

Under uppbyggnad
Innovationscentret blir bemannat med projektledare och experter inom polymerteknik och plastkonvertering. Nu inleds arbetet med att bygga upp den fysiska miljön som beräknas vara i drift under 2021.
Man kommer att ha tillgång till processutrustning för formsprutning, formblåsning och extrudering samt mätutrustning för kemiska och mekaniska tester. Initialt kommer man att fokusera på förpackningar för livsmedel, färg och kemi samt för farmaceutisk industri och petroleumindustri.

– Ett viktigt fokus blir hållbarhet och livscykelanalyser. Där kommer vi att utveckla alternativa material, inte nödvändigtvis plast. Vi kommer även att söka nya konverteringstekniker för att forma morgondagens förpackningar, fortsätter Ulf Nicklasson.

Visionen är att bli ett erkänt kunskapscentrum dit kunder, leverantörer och samarbetspartners vänder sig med all sin framåtriktade förpackningsutveckling. Kunderna ska erbjudas utbildningar men också tester och utvärdering av idéer och produkter. Ulf Nicklasson hoppas även att man ska kunna bistå kunderna i materialvalet utifrån ett LCA-perspektiv; livscykelanalys.

– Vi måste alla bli bättre på hållbarhet, oavsett bransch. Därför känns det extra roligt att vi verkar i en koncern med investeringsvilja och där vi ges utrymme att prova nya lösningar. Det här är den enda vägen framåt, avslutar Ulf Nicklasson.