Förvärvar svenska bolag för expansion

Förvärvar svenska bolag för expansion

Publicerad
2020-07-10
Skribent
Redaktionen
Ämnen
Ekonomi

De utlandsägda företagens förvärv av svenska företag fortsätter att öka, men förvärven har under den senaste tiden ändrat karaktär. Det visar en färsk studie från Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser; Tillväxtanalys.

– Från att tidigare haft fokus på stora, multinationella svenska företag, riktar nu de utlandsägda företaget ljuset på mindre företag inom framförallt tjänstesektorn, säger Pär Hansson på Tillväxtanalys.

Pär Hansson har, tillsammans med sina kollegor, studerat uppköpseffekterna på de förvärvade företagens produktivitet, investeringar i humankapital, expansionsmöjligheter och internationalisering.

– Det vi kan se är att produktiviteten i de utlandsförvärvade företagen växer snabbare än i snarlika svenska företag som inte blir uppköpta. Förklaringar till detta kan vara kunskaps- och teknologiöverföringar från moderföretaget utomlands och investeringar i humankapital. Vi finner nämligen att andelen kvalificerad arbetskraft ökar efter förvärv.

Pär Hansson framhåller också att det sker en expansion i de uppköpta företagen; både sysselsättningen ökar och exportens andel av produktionen stiger efter förvärven. Det senare talar enligt Pär Hansson, för att det i synnerhet är på utlandsmarknaden som de uppköpta företagen växer.