Skapa en visuell identitet, bygg ett starkare varumärke

Skapa en visuell identitet, bygg ett starkare varumärke

Publicerad
2020-06-25
Skribent
Redaktionen

Allt som kännetecknar ett företag; från webbdesign och marknadsföring till kontorsinredning och fasadskyltning, är det som symboliserar varumärket. Det viktigaste är att allt hänger ihop och genomsyrar alla delar där företaget syns.
Det handlar inte om vad som är fult eller snyggt, utan smaken kommer alltid vara som baken, det vill säga delad. Och istället för att lägga allt krut på att ha en grafisk profil som faller de flesta i smaken, är det bättre att lägga den tiden på helheten.

I blogginlägget på FocusNeos hemsida reder man ut begreppet och vad visuell identitet och kommunikation är. Här får man med sig några smarta tips rörande hur visuella identitet kan bygga ett starkare varumärke.

foto Mikael Sjösten

Visuell kommunikation vs visuell identitet
Företagets visuella kommunikation är allt som rör det grafiska kring ett företag. Det vill säga all formgivning och design kring reklam, animation, förpackning, skyltning, illustration, webb, mobilapplikationer och andra digitala enheter.
Den visuella identiteten däremot är ett företags personlighet. Den ska visa vilka man är, skapa stolthet internt och visa vart man är på väg. En visuell identitet ska förmedlas och kännas genom den visuella kommunikationen.

Här är det viktigt att förstå att alla kommunikationsytor har sin unika funktion, som fyller sitt syfte mot en unik mottagare. Reklamfilm har exempelvis helt andra syften och mottagare än en skylt på ett kontor, som snarare riktar sig mot alla besökare och medarbetare.
Definiera hur olika visuella element ska förekomma tillsammans i ett varumärke – för att få en helhet i den visuella identiteten.

6 enkla tips om visuell identitet

 1. Utgå från en enkel grunddesign
  – Uppfinn inte hjulet, ni har förmodligen en grunddesign som ni kan utgå ifrån. Håll er inom ramen för denna.
 2. Lätt att identifiera och identifiera sig med
  – Er visuella identitet måste vara tydlig och självklar, för dina kunder, medarbetare och för omvärlden. Tänk på att inte krångla till det. Less is more.
 3. Använd få färger
  – Det är lätt att gå över gränser när det kommer till färg. Ju färre färger, desto bättre helt enkelt. Annars finns det risk för att det blir spretigt.
 4. Välj ett typsnitt som passar er identitet
  – Om ni inte redan har riktlinjer för typsnitt så gäller det att välja ett eller ett fåtal som går i linje med all er övriga kommunikation. Välj dessa och håll er till dem.
 5. Se till att samma layout genomsyrar alla delar
  – Det går inte att sägas för många gånger; håll er till en och samma design och layout, oavsett om det är på hemsidan, på en skylt eller inne på kontoret.
 6. Ha hela er grafiska profil samlad
  – En grundförutsättning för att du ska kunna skapa en visuell identitet för ditt företag handlar om att du har en genomarbetad, uppdaterad och samlad grafisk profil. Den ska stötta dig och resten av organisationen med allt från logotyp, symboler, typsnitt och typografi till färgpalett, ikoner och mönster.

Om du känner att du behöver hjälp med att ta fram en grafisk profil eller visuell identitet; ta hjälp av experter så att det blir rätt från början.

Källa; https://www.focusneo.se/sa-skapar-du-en-visuell-identitet-for-att-bygga-ett-starkare-varumarke/