Ny teknik för smarta och funktionella textilier   Foto Razieh Hashemi Sanatgar

Ny teknik för smarta och funktionella textilier

Publicerad
2020-06-03
Skribent
Redaktionen
Ämnen
3D

Dagens resurskrävande produktionsprocesser vid tryck på textilier, kan snart vara ett minne blott. Vid Högskolan i Borås har man utvecklat en ny metod som kan skala bort flera led i processen; genom att printa med en 3D-skrivare på direkt på textilien, istället för att trycka med screen- eller inkjet-teknik.
Doktoranden Razieh Hashemi Sanatgar har i sitt doktorandprojekt utvecklat ett nytt filament; en nanokomposit, en blandning av elektriskt ledande nanofibrer bestående av kolnanorör och kolpulver. Dessutom har hon gjort en systematisk undersökning, om hur olika blandningar av nanokompisiterna fäster på textilen och vilka egenskaper som uppnås.

Vinst för miljön
De konventionella tryckprocesserna som används idag, exempelvis screen- och inkjettryck, kräver stora mängder energi, vatten och kemikalier. Den metod som tagits fram öppnar däremot för större flexibilitet i produktionsprocessen.

– Målet med min forskning är att utveckla en integrerad och skräddarsydd produktionsprocess, för smarta och funktionella textiler. Samtidigt skulle den använda mindre vatten, energi, kemikalier och därmed ge mindre avfall och lämna ett så litet av avtryck på miljön som möjligt, säger Razieh Hashemi Sanatgar.
– Det är samtidigt positivt ur produktionssynpunkt, då metoden är både kostnads- och resurseffektiv. Ytterligare en vinst är att det går att anpassa produktionen genom att skriva ut nanokompositen direkt på det textila materialet, exakt på den plats där det behövs.

Lyckad blandning
En utmaning i projektet var att uppnå och bibehålla de önskade egenskaperna hos elektriskt ledande filament till 3D-skrivaren jämt fördelade, även efter att filamentet har passerat genom 3D-printern.

– I projektet har vi lyckats optimera egenskaperna hos nanokompositen före och efter 3D-utskrift, vilket är viktigt för att kunna kontrollera egenskaperna och hur dessa förändras efter utskrift.

Systematisk studie fyller kunskapslucka
Ytterligare en utmaning var att se hur pass väl polymerer och nanokompositer fäster på olika textila material. Resultaten från denna del i projektet fyller en viktig lucka inom forskningsområdet.

– Eftersom 3D-tryck är en ny teknik, så har inte vidhäftningen av polymerer och nanokompositer på textila material utforskats grundligt, berättar doktoranden.
– Det vi nu har gjort är en systematisk studie där vi har undersökt effekten utifrån olika processparametrar för hur polymerer och nanokompositer fäster på textila material.

Möjliga tillämpningsområden
Det finns många exempel på möjliga tillämpningsområden för den nya processmetoden, där man vill kunna styra exakt var det ledande materialet ska placeras på textilen och hur egenskapen ska fungera. Några exempel är vid produktion av;

  • Smarta bandage.
  • VR-handskar.
  • Plagg med sensor- och värmeegenskaper.
  • Räddningsutrustning.
  • Sportplagg som känner av kroppstemperatur.
  • Medicinsk utrustning.
  • Textiler i bil-, flyg- och rymdbranschen.

https://www.folier.se/?utm_source=screenmarknaden&utm_medium=webannons&utm_campaign=allman