Kämpar för en marknad i förändring

Kämpar för en marknad i förändring

Publicerad
2020-06-01
Skribent
Redaktionen

Sunne heter både tätorten och kommunen. Den förra har drygt 5 000 invånare och i hela kommunen bor det mer än 13 000 människor. Tätorten ligger nästan sju mil norr om Karlstad i Värmland och mellan Övre Fryken och Nedre Fryken i Fryksdalen. Det var det lätt att ta reda på. Resten var värre.

Text; Lars Knapasjö
Foto; Elmer Törnquist

Göran Tunström och Selma Lagerlöf är författare och kulturpersonligheter från orten, men det var faktiskt inte det som lockade oss. Vi hade hört talas om the Graphic Valley, om SweFlex och inte minst om Brobygrafiska och vi ville veta mer.

Göran Dahl och Leif Backman

Sagt och gjort. Vi stämde träff med Göran Dahl och Leif Backman; ordförande respektive styrelseledamot i SweFlex; eller Svensk Flexografiförening som det formella namnet lyder.

Wikipedia förklarar …
Flexografi eller flexotryck är en tryckmetod, en form av rotationshögtryck med en flexibel gummi- eller plastkliché. Färgen, som används, är tunnflytande och ofta flyktig, vilket innebär att man måste se till att färgen överförs från färgkistan till papperet, innan den hinner torka. Man använder sig därför av en sk färgformvals eller aniloxvals, som är graverad med celler, som överför färgen till tryckformen. Denna roterar antingen direkt i ett färgbad eller också har man ytterligare en sk doppvals.

Färgformvalsen skrapas med en rakel, liknande det som sker i djuptryck mot tryckcylindern. Tekniken är direkttryckande, vilket innebär att trycket avsätts direkt från plåtcylindern till pappret eller materialet. Motivet på plåten är alltså spegelvänt, precis som vid övrigt högtryck.

Tekniken medger tryck på material, som cellofan, plast och metallfolie. Därför har metoden blivit naturlig att använda inom t ex livsmedelsindustrin. Produkter, som vanligen trycks i flexografi, är tapeter, etiketter, matförpackningar samt wellpapp.
De flesta flexopressar har utrustning för efterbehandling direkt i pressen, som stansning eller laminering.

Termen flexografi infördes 1952. Tidigare kallades tekniken; anilintryck.

Sedan återstår att se om vi blev så mycket klokare efter den förklaringen. En sak är dock uppenbar; det handlar till väldigt stor del om förpackningar i dess bredaste bemärkelse.

Lite mer fakta – i Sverige finns det ca 500 förpackningsföretag, som gemensamt omsätter omkring 70 miljarder kronor per år och sysselsätter ca 20 000 personer.

Ett möte om print
Adressen var Svetsarevägen 3 i utkanten av Sunne, som visar sig vara ett helt idylliskt litet samhälle. Platsen vi ska mötas vid heter Brobygrafiska Idéum; ett namn som bara ökar vår nyfikenhet.

Göran Dahl har suttit i SweFlex-styrelsen i 10-talet år varav de 6-7 senaste åren som ordförande. Att han är värmlänning går inte att ta miste på med den dialekten, däremot är det mer förvånande att han är mantalsskriven skåning, boende i Skanör. Något som gör att han pendlar flera gånger i månaden mellan den skånska sydspetsen och Sunne; en enkel resa på drygt 60 mil eller lite mer än sju timmar.

– Min bakgrund i den grafiska branschen är framför allt att jag arbetat i mer än 42 år inom det multinationella förpackningsindustriföretaget Tetra Pak, som grundades av Ruben Rausing redan 1951, berättar Göran Dahl.
– Av den tiden var jag stationerad utomlands i ca 25 år och var bl a ansvarig för konverteringen av Tetra Paks förpackningar och suttit i koncernledningen.

Leif Backman är precis som Göran Dahl; både värmlänning och pensionär, men till skillnad får sin kollega är han trakten trogen och bor inne i Sunne.

– Jag har haft hela mitt yrkesverksamma liv inom den grafiska sektorn i allmänhet och inom prepress i synnerhet, förklarar Leif Backman.
– Ända sedan SweFlex och Brobygrafiska bildades i mitten på 90-talet; SweFlex 1995 och skolan Brobygrafiska 1992, har jag varit engagerad i dem bägge genom olika programråd, kommittéer och styrelser.

Bland medlemmar i SweFlex märks bl a BillerudKorsnäs, Esko Graphics, Flint Group Sweden, FlexoArt, Grafisk Rotationsteknik, Marvaco, OptiPack, PrimeBlade, Sandvik Materials Technology, SCA Forest Products, Smurfit Kappa Sverige, Stora Enso Packaging, Sun Chemical och TetraPak Packaging Solutions.

Unik symbios
Enkelt uttryck skulle man kunna säga, att SweFlex är en branschorganisation som arbetar för alla sina medlemsföretag, att SG/Broby är en gymnasieskola och Brobygrafiska är en eftergymnasial yrkeshögskola; bägge skolorna utbildar elever inom grafiska professioner. För så är det och ändå inte. Det finns en unik symbios mellan de två, där den enda inte kan existera utan den andra … och tvärtom.
Brobygrafiska är en världsunik utbildningsinstitution, som ligger i framkant när det gäller allt inom förpackningar, formgivning och visuell grafisk kommunikation; från konstruktion, produktionsteknik och produktuveckling till kreativ design och copy. Här finns det all anledning att redaktionellt återkomma med mer information och mer insyn i den verksamheten.

Från idé …
SweFlex bildades ungefär samtidigt med att Tetra Pak etablerade sig i Sunne för omkring 25 år sedan. Idag har föreningen 70-talet medlemmar; allt från stora pappersbruk till mindre tryckerier. Verksamheten kretsar kring tre nyckelord; Teknik, Kunskap och Nätverk.

– Vi fokuserar på utbildning och kompetensutveckling, för att öka branschens och medlemsföretagens konkurrenskraft, understryker Göran Dahl.
– Det är viktigt att vi medverkar till att våra medlemsföretag kan behålla den bästa kompetens hos sina medarbetare och ständigt utveckla den ytterligare.

– Kombinationen av teknik, kompetens och nätverkskontakter är grunden, för att man ska kunna ligga i framkant och överleva på en marknad som är mitt upp i en omvälvande förändring.

Som mest har SweFlex haft mer än 100-talet medlemsföretag, men uppköp och sammanslagningar gör att antalet företag minskar i branschen och de allt större företagen har svårare att engagera sig i branschorganisationer, hur viktigt deras arbete än må vara.

SweFlex arrangerar också seminarier; ett halvdagsseminarium på våren i kombination med föreningens årsmöte och ett heldagsseminarium på hösten. Tillsammans med sina nordiska kollegor anordnar man ett AFF-seminarium vart tredje år; AFF står för Absolute Flexo Forum.

Senaste AFF-seminarium skulle ha ägt rum i Halmstad första dagarna i april i år med ca 200 deltagare och handlade om flexotekniken inför 2025. Bland föreläsarna återfanns flera av de absolut ledande experterna inom flexografi och förpackningar. På grund av Corona-pandemin var man dock tvungen att ställa eller rättare sagt skjuta upp evenemanget.

– Avsikten med seminariet var att vi ställde frågan; var är vi – vart ska vi, förklarar Göran Dahl.
– Det handlar om att branschen måste ta ställning till och medverka till att påverka utvecklingen. Det är branschen som har det kunnandet, den kompetensen och den erfarenheten och tekniken, som kan leda utvecklingen åt rätt håll på rätt sätt.

– Titta bara på IKEA vars avdelning för förpackningsdesign består av drygt 30-talet medarbetare, varav av ca 25 av dem faktiskt kommer från Brobygrafiska.
– Tänk vilken kompetens och erfarenhet de har, för att medverka till att vi ska kunna nå de framtida samhällsmålen om miljö, hållbarhet och resurshänsyn.

… till färdig produkt
På den eftergymnasiala yrkeshögskolan Brobygrafiska går ca 175 elever, medan SG/Broby gymnasieskola har ca 200 elever. Nästan alla studerande bor på skolan eller i nära anslutning till den och undervisningen, tillsammans med projektarbetena, gör att eleverna många gånger tillbringar nästan all vaken tid på skolan, som för övrigt alltid är öppen för dem; från kl 07.00 på morgonen till kl 23.30 på kvällen.
I samarbete med världsledande och innovativa företag i branschen har skolan en produktionsutrustning som rymmer det bästa av det mesta.

– Företagen vill självklart att eleverna ska arbeta med deras senaste och deras bästa maskiner, tjänster och produkter, förklarar Leif Backman.
– När eleverna kommer ut i företagen, kommer de givetvis att rekommendera det som är det allra senaste för att kunna uppnå en optimal lönsamhet och högsta kvalitet.

Brobygrafiska har också en omfattande testverksamhet, där företagen kan ge uppdrag som utförs av skolan och dess elever. Den gedigna produktionsutrustningen och teknik, som skolan besitter, i kombination med skolans samlade kompetens och nätverkskontakter kan vara helt enastående viktigt för det enskilda företaget och dess framtidsval.
Eleverna genomför också åtskilliga projektarbeten; många gånger också det på uppdrag av kommersiella företag som söker alternativa lösningar på och för olika produkter eller tjänster. Det kan handla om budskapsutformning, om formgivning, om förpackningskonstruktion och liknande; uppdrag som eleverna tar sig an med glödande energi och ett totalt engagemang.

Evolution eller revolution
Idag upplever vi ett intensifierat världsomfattande krav på ökad miljöhänsyn, minskad energiförbrukning, hållbarhetsstrategier, reducering av koldioxidutsläppen och det i kombination med en ökad förbrukning av förpackning; inte minst i spåren av en ökad e-handel. Man kan ställa sig frågan om evolution kommer att övergå i revolution, så kraftiga kan förändringarna på förpackningsmarknaden bli.

I mitten av oktober förra året arrangerade SweFlex ett hållbarhetsseminarium för förpackningsbranschen med ledande företrädare från företag, myndigheter och organisationer. Det handlade inte minst om nya och kommande krav från EU.

– EU har beslutat att engångsprodukter av plast ska förbjudas 2021 och att 2030 ska alla förpackningar vara återvinningsbara, berättar Göran Dahl.
– Syftet är att förebygga och minimera förpackningarnas inverkan på miljön. Det kommer att ställa enorma krav på företagen, som måste ha en optimal framförhållning om de ska kunna leva upp till vad som förväntas av dem.

-Det är här kombinationen SweFlex och Brobygrafiska och vårt fokus på teknik, kunskap och nätverk kan vara till stor hjälp i företagens arbete att uppnå de höga kraven, säger Leif Backman.

– Det gäller bara att vi kan få företagen att förstå och inse vilka möjligheter som det här innebär. Vi måste få våra medlemsföretag i synnerhet och företagen inom förpackningsindustrin i allmänheten, att ta chansen att utnyttja den resurs som SweFlex och Brobygrafiska utgör inför framtiden.

Kunskap att hyra
En tredje närbesläktad part i Graphic Valley är SweFlex Facilitators AB, tidigare Svenska Flexografiinstitutet, som idag är helägt av SweFlex. I dess styrelse, liksom i SweFlexs och Brobygrafiskas styrelse, sitter personer med gedigen kunskap och erfarenhet från den förpackningsindustriella branschen. Sedan starten för 20 år sedan har det som idag är ett konsultbolag drivit många olika projekt inom företag och olika institutioner.

SweFlex Facilitators marknadsför också utbildnings- och testverksamheten vid Brobygrafiska med deras mer än 8 000 kvm moderna lokaler, som är anpassade för den befintliga hightech-utrustningen som skolan har.

Tillsammans med Brobygrafiska och Karlstads universitet ordnar SweFlex Facilitators också med skräddarsydda kurser för att öka kompetensen inom förpackningsbranschen med nyckelområden som produktionseffektivitet, prepress och tryckteknik.

Resultaten av utbildnings- och testverksamheten är ofta lönsammare produktion, nya och bättre materialval, ny mätteknik och kreativ förpackningsdesign mm.

Den värmländska klusterdalen
Värmland motsvarar drygt 4% av Sveriges yta och har nästan 3% av befolkningen i landet. Värmlänningarna betraktas generellt som goda och glada och säkerligen bidrar dialekten en hel del till den uppfattningen. Fast de måste också vara både företagsamma, initiativrika och energiska – se bara på Göran Dahl och Leif Backman.
Dessutom är Graphic Valley inte det enda världsunika företagsklustret. Vägg-i-vägg, så att säga, finns också Paper Province, som är ett världsledande företagskluster inom skoglig bioekonomi i Värmland, norra Dalsland och Örebro län. Det finns det också anledning att återkomma till.

När vi kör hemåt genom de värmländska skogarna, är vi mäkta fascinerade över att något så sällsynt och kraftfullt, som det vi nu besökt och bevittnat, finns här i den värmländska lands- eller glesbygden och inte i någon av storstadsregionerna. Det om något är i allra högsta grad glädjande och manar till både eftertanke och nytänkande.